Vereniging Oud Valkenburg

Met grondradar op zoek naar de Limesweg in Valkenburg

LIMESwegnabijdeBrittenburg 2Wie herinnert zich niet de fenomenale vondst in 2018 van de honderden houten palen van de Limesweg in Valkenburg. De beelden haalden met gemak de tv-journaals. Maar van de loop van de Limesweg tussen Valkenburg en de Brittenburg weten we eigenlijk niets. Hobbyarcheologen van de AWN en de Katwijkse werkgroep Romeinen hebben de handen ineen geslagen om er gericht naar te gaan zoeken. Minimaal zijn er voor de loop van de Limesweg twee trajecten denkbaar: a) een rechte lijn tussen het castellum in Valkenburg en de Brittenburg (gele stippellijn op de afbeelding) en b) de oever van de Rijn volgend (rode stippellijn).Eind september gaan de hobbyonderzoekers met grondradar proefdraaien bij het kassengebied, dichtbij de plekwaar in 2018 de houten palen gevonden zijn (0 op de afbeelding). “Dan kunnen we zien hoe de weg er op

OnderzoekerLimes
het scherm uit ziet en herkennen we hem verderop beter”, aldus de zegsman van de AWN. De volgende stap is te gaan zoeken ten westen van het dorpscentrum van Valkenburg, tussen de Rijn en de N206 (1 en 2 op de afbeelding). Begonnen wordt bij op het bedrijfsterrein (1). Er bestaat daar wel een kans dat sporen van de
weg in het verleden met het afkleien verdwenen zijn. In dat geval wijken de onderzoekers uit naar het traject door de woonwijk (2).

LIMESwegnabijdeBrittenburg2Een andere veelbelovende plek in Katwijk, die laag genoeg ligt om de Romeinse wegmet grondradar op te kunnen pikken, is de oever van het Prins Hendrikkanaal (3 op de afbeelding). In hetnajaar krijgen de hobbyonderzoekers hulp van de universiteit Leiden. Die beschikt over apparatuur, waarmeewel 5 m diep onder het zand kan worden gekeken. Het plan is om daarmee op het strand ten zuiden van deUitwateringssluis op zoek te gaan naar sporen van de Limesweg en het kampdorp bij het verdronken
Brittenburg (4 en 5). Daar zijn bij het verplaatsen van de sluismonding in 1982 al aanwijzingen van gevonden.De hobbyonderzoekers zijn er van overtuigd dat we binnenkort weer meer zullen weten over Katwijk inRomeinse Tijd.Later dit jaar gaan ook de universiteit van Leiden en Gent met meer geavanceerde apparatuur,met EMI, geofysisch, non destructief onderzoek voor de dieper liggende resten van Limesweg dichter bij deUitwatering uitvoeren.

 

vovlogonieuw .jpg

Foto van de Maand

Binnenkort verleden tijd De Foto is uit januari 1989.
Binnenkort verleden tijd De Foto is uit januari 1989.

Wie is online

We hebben 73 gasten en geen leden online

Copyright Oud Valkenburg