Vereniging Oud Valkenburg

Geschiedenis vroeg-Romeins West-Nederland herschreven

Ze concluderen: “Op het vliegveld Valkenburg bevinden zich ontegenzeggelijk de resten van een Romeins legioenskamp! Daarmee wordt de geschiedenis van Romeins Valkenburg, en die van de vroeg-Romeins West-Nederland, herschreven en komen veel losse eindjes op en vragen die resteerden in een ander, meer begrijpelijk daglicht te staan.”

Nieuw perspectief

Inmiddels zijn de restanten van een poorthuis met twee naar binnen uitgebouwde torens van elk zes palen en een dubbele doorgang blootgelegd, van in totaal 24 meter van toren tot toren. De auteurs menen goede argumenten te hebben om te veronderstellen dat het om een castra van vierhonderd bij vierhonderd meter gaat.
En dat plaatst eerdere opgravingen op Het Marktveld in een nieuw perspectief. Onder de oudste route van een Romeinse weg lag een constructie, die vergelijkbaar was met de walconstructie van het castellum. De auteurs concluderen nu: “De opgravers van Het Marktveld hebben zonder dat ze het wisten destijds de oostelijke omwalling van het legioenskamp aangesneden en die omwalling was hergebruikt als dijkje voor de oudste route op Het Marktveld.”

Op hun plek

Hierdoor vallen meer puzzelstukjes op hun plek. Twee eerder gevonden horrea (graanschuren), die onbeschermd buiten het castellum leken te staan, komen nu binnen de omwalling van het legioenskamp te liggen. Ook voor een barakstructuur en andere vondsten komt nu een logische verklaring: ze maakten onderdeel uit van het legioenskamp.
Er dienen zich ook veel vragen aan. Kan er iets van de noordelijke kant van het legioenskamp worden teruggevonden of is dit verspoeld door het doorbreken van een geul? Is de zuidkant nog bloot te leggen? Kan de datering van 39 +_ 6 jaar worden verfijnd door meerdere vaststellingen in plaats van de ene die er nu is? Welk legioen of legioenen hebben van de castra gebruikgemaakt? En zijn er wellicht nog meer kampen voor hulptroepen terug te vinden – zoals een vondst uit De Woerd nu lijkt te zijn? Er is nog veel uit te zoeken, maar zeker is dat er de komende tijd meer duidelijk zal worden.

vovlogonieuw .jpg

Foto van de Maand

 Duinzicht veranderd in "Weg"zicht !
Duinzicht veranderd in "Weg"zicht !

Wie is online

We hebben 36 gasten en geen leden online

Copyright Oud Valkenburg