Vereniging Oud Valkenburg

de Lattre de Tassigny

LattreIn een doos op zolder vond ik een stapeltje brieven. Ruim dertig jaar geleden geschreven door een Française en allemaal aan mij gericht. De enveloppen hebben de drie decennia in de doos goed doorstaan. Mijn adres, de poststempels en haar adres zijn nog goed leesbaar. Ze woonde op de Boulevard de Lattre de Tassigny. Ik ben er verschillende keren geweest, heb er gegeten en geslapen maar wist toen nog niet dat Jean Joseph Marie Gabriel de Lattre de Tassigny, een Franse generaal die het bevel voerde over het Franse Eerste Leger tijdens de Tweede Wereldoorlog en later de functie van opperbevelhebber der West Europese landstrijdkrachten vervulde, meerdere keren op Valkenburg is geweest.

 

Valkenburg is nog in handen van de Luchtvaarttroepen als de Franse generaal op donderdag 5 september 1946 arriveert. Voorzien van een wandelstok verschijnt hij in de deuropening van het tweemotorige vliegtuig. Nadat hij is uitgestapt wordt de generaal begroet door overste F. Raland, commandant van het vliegveld, generaal-majoor P.G.J. Doorman, souschef van de generale staf en de militaire attaché van de Franse ambassade. Zoals te doen gebruikelijk wordt er een saluut gebracht, speelt de aangetreden kapel de Marseillaise en vindt er een inspectie van de erewacht plaats. Vervolgens gaat het gezelschap, geëscorteerd door een zestal motoren en een jeep van de Marechaussee, in een sneltreinvaart naar de Juliana kazerne in Den Haag. Het driedaagse programma wordt afgesloten met een bezoek aan de Koningin. Op paleis Het Loo wordt de generaal in audiëntie ontvangen. Om acht uur in de avond vliegt de generaal vanaf Valkenburg terug naar Parijs. Voor zijn vertrek spreekt hij zijn waardering uit over de wijze waarop hij door de geüniformeerde motorenmuizen is geëscorteerd. Het waren drie fantastische dagen!

 

Twee jaar later is de Lattre de Tassigny getuige van de brand die het houten vluchtgebouw op het vliegkamp volledig in de as legt. Op donderdag 21 oktober 1948 ten 08:25 uur breekt de brand uit. De Britse Dakota die voor het gebouw geparkeerd staat en waarmee de generaal naar Brussel zal vliegen wordt in allerijl verplaatst en blijft gespaard. Het gebouw waarin onder andere de afdelingen douane, operaties, meteo, radio en vliegtuigadministratie zijn ondergebracht gaat geheel in vlammen op. Bij zijn vertrek om 09:15 uur is de generaal getuige van de bluswerkzaamheden.

 

Op dinsdag 26 juli 1949 meldt de Lattre de Tassigny zich bij de Belgisch - Nederlandse grenspost Wernhout. Onder begeleiding van de bekende geüniformeerde motormuizen verplaatst het konvooi zich als een speer over de vaderlandse wegen richting zijn logeeradres in Scheveningen. De volgende dag vliegt hij samen met generaal Kruls, chef van de General Staf, vanaf Valkenburg voor een werkbezoek naar Leeuwarden. Vrijdagmiddag worden de koffers gepakt en verlaat de generaal het nog statige Kurhaus. Vanaf Valkenburg wordt naar Frankrijk teruggevlogen. O ja, en tussen mij en die Française is het nooit wat geworden. Ook zij is hem op enig moment gevlogen.

vovlogonieuw .jpg

Foto van de Maand

/lightbox
In november 2016 werd gevierd dat de vereniging 40 jaar bestond. Inmiddels zijn we alweer 5 jaar verder.

Copyright Oud Valkenburg