Vereniging Oud Valkenburg

Klestil

thomas klestilHet Eurovisie Songfestival 2015 wordt gehouden in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Een stad waar talloze beroemde componisten hebben gewoond en gewerkt. Zij zullen zich bij dit liedjesfestijn in hun graf omkeren, dat verzeker ik u. Nederland heeft de laatste jaren de songfestival smaak te pakken. Met in beginsel afgekraakte liedjes zijn we twee jaar achtereen hoog geëindigd. En nu maar hopen dat die lijn zich continueert.

Thomas Klestil treedt in juli 1992 aan als bondspresident van Oostenrijk. De ex-diplomaat brengt in de eerste maanden van zijn presidentschap heel wat kennismakingsbezoeken aan andere landen. Zijn voorganger was namelijk vanwege zijn oorlogsverleden nagenoeg nergens welkom. Er viel dus het een en ander in te halen.

Op donderdag 26 november 1992 is het de beurt aan Nederland. Het is aan het eind van de middag als het vliegtuig landt op het vliegkamp. Het bezoek van de president staat vooral in het teken van Oostenrijks wens zo snel mogelijk te beginnen met de onderhandelingen over de Oostenrijkse aanvraag voor het lidmaatschap van de Europese Gemeenschap. In het Catshuis heeft Klestil een gesprek met minister-president Lubbers en minster Van den Broek van buitenlandse zaken. Zij maken Klestil duidelijk dat Nederland nog steeds positief staat tegenover een Oostenrijks lidmaatschap. Ook komt de strijd in het voormalige Joegoslavië aan de orde.

De volgende dag wordt Klestil door koningin Beatrix ontvangen op het Paleis Noordeinde en mag hij aanschuiven voor de lunch. Tijdens een tafelrede gaat Klestil diep door het stof. Hij verontschuldigd zich namens zijn republiek voor het leed dat Oostenrijkers tijdens de Tweede Wereldoorlog Nederlanders hebben aangedaan. De hoogste functionarissen van het nazibewind in Nederland waren namelijk van Oostenrijkse afkomst: rijkscommissaris A. Seys-Inquart en drie van de vier secretarissen-generaal, te weten H. Fischböck, H. Rauter en F. Wimmer. Volgens Klestil kenden de betrekkingen tussen Nederland en Oostenrijk zowel gelukkige als donkere tijden. Wat die laatste betreft, zei hij vooral te denken aan het schrikbewind van het nationaalsocialisme. “Deze misdaden zijn door niets te verontschuldigen. Ik buig namens Oostenrijk diep voor de slachtoffers van toen.”

In de loop van vrijdag 27 november vertrekt Klestil vanaf het vliegkamp huiswaarts. Hij heeft er alles aangedaan om de indruk weg te nemen dat alle Oostenrijkers fout zijn. Het was overigens pas de tweede keer dat een Oostenrijkse president Nederland bezocht. In 1961 kwam Adolf Scharf (met de trein) naar ons land. Die repte echter met geen woord over hetgeen toen nog maar zestien jaar achter hem lag.

Bij het Eurovisie Songfestival gaat het kennelijk niet alleen om het liedje dat wordt gezongen maar ook om hoe je er uit ziet. Vorig jaar ging de winst nog naar een kerel verkleed als vrouw met een baard. Het zal toch niet zo zijn dat we dit jaar op een act worden getrakteerd van een vrouw verkleed als kerel met een tandenborstel snorretje.

vovlogonieuw .jpg

Foto van de Maand

/lightbox
In november 2016 werd gevierd dat de vereniging 40 jaar bestond. Inmiddels zijn we alweer 5 jaar verder.

Copyright Oud Valkenburg