Vereniging Oud Valkenburg

Stamboom De Mooij


Parenteel van Guilleaume de Lobeau

I Guilleaume de Lobeau, geb. Bohain (fr.) 1530 † Canterbury (GB) 1590tr. Bohain (fr.) Marie Tourotte geb. Bohain (fr.) 1530 † Canterbury (GB) 25 juli 1591 dr. van n.n. De Lobeau en n.n..

Uit dit huwelijk:

1. Esaias de Lobeau volgt II

Notitie bij Guilleaume: oudste voorvader, gevlucht uit Bohain (fr.)


II Esaias de Lobeau, geb. Bohain (fr.) 1565 † Canterbury (GB) 7 mei 1642tr. Canterbury (GB) 30 aug. 1590 Antoinette Anthonisd Caboche geb. Meruilles (Fr.) 1565 † Canterbury (GB) 30 juli 1641.

Uit dit huwelijk:

1. Jane de Lobeau, ged. Canterbury (GB) 25 juli 1591
2. Marie de Lobeau, ged. Canterbury (GB) 3 mei 1592
3. Susanna de Lobeau volgt III-a
4. Rebecca de Lobeau, ged. Canterbury (GB) 27 febr. 1597
5. Esaias de Lobeau volgt III-b
6. Samuel de Lobeau volgt III-c
7. Jacques de Lobeau, ged. Canterbury (GB) 4 dec. 1603
8. Sara de Lobeau, ged. Canterbury (GB) 1605 † Canterbury (GB) 17 okt. 1605
9. Abraham de Lobeau, ged. Canterbury (GB) 26 april 1606 † Canterbury (GB) 8 dec. 1623
10. Sara de Lobeau, ged. Canterbury (GB) 21 aug. 1608
11. Pierre de Lobeau, ged. Canterbury (GB) 13 nov. 1611
12. Esther de Lobeau, ged. Canterbury (GB) 15 april 1613


III-a Susanna de Lobeau, ged. Canterbury (GB) 25 nov. 1593tr. Canterbury (GB) 26 dec. 1612 Jean Loridan.


III-b Esaias de Lobeau, ged. Canterbury (GB) 28 jan. 1599tr. Canterbury (GB) 10 juni 1621 Rebecca la Chavalier.

Uit dit huwelijk:

1. Isac de Lobeau, ged. Canterbury (GB) 28 april 1622
2. Samuel de Lobeau, ged. Canterbury (GB) 21 sept. 1623
3. Rebecca de Lobeau, ged. Canterbury (GB) 3 april 1625
4. Esther de Lobeau, ged. Canterbury (GB) 29 okt. 1626
5. Esaias de Lobeau, ged. Canterbury (GB) 14 febr. 1628


III-c Samuel de Lobeau, ged. Canterbury (GB) 1 mei 1602tr. 1e Canterbury 30 maart 1624 Jenne Acart geb. Eckelsbeq (Vl.) † Leiden 1649 dr. van Christoffel Accart en Elisabeth; tr. 2e Leiden 22 okt. 1649 Mary de Matter.

Uit het eerste huwelijk:

1. Abraham de Lobeau, ged. Canterbury (GB) 23 jan. 1625
2. Samuel de Mooij volgt IV
3. Elie de Lobeau, ged. Canterbury (GB) 24 febr. 1628
4. Pierre de Lobeau, ged. Canterbury (GB) 9 mei 1630
5. Jeanne de Lobeau, ged. Canterbury (GB) 19 mei 1632
6. Jacques de Lobeau, ged. Canterbury (GB) 7 jan. 1634
7. Daniël de Lobeau, ged. Londen 19 jan. 1637 † Meruilles (Fr.)
8. Susanna de Lobeau, ged. Londen 4 april 1639


IV Samuel de Mooij, ged. Canterbury (GB) 30 juli 1626 † Leiden 1690tr. 1e Leiden 20 febr. 1649 Ariaantje Klaasdr † Leiden 0 okt. 1655; tr. 2e Leiden 1665 Susanna Hero (Herou) ged. Leiden 24 okt. 1632 † Leiden 26 sept. 1716 dr. van Jaques Herou (Herrouw) en Saine de Lannoij.

Uit het tweede huwelijk:

1. Samuel de Muij (Mooij/le Beau), ged. Leiden 24 dec. 1662 † Leiden 1663
2. Jean de Muij (Mooij/le Beau), ged. Leiden 17 febr. 1664
3. Samuel de Mooij volgt V

Notitie bij Samuel: citaat uit " de nazaten van daan van ceesome" 5 september 1998 van daan hogewoning:

"..........bij het verder zoeken en lezen kwam ik tot de ontdekking dat het voorgeslacht uit frankrijk afkomstig was, en wel uit de dorpjes bohain en tian, gelegen ten noorden van parijs. het plaatsje bohain bestaat nog wel, de naam wordt tegenwoordig echter anders gespeld.het plaatsje tian bestaat echter niet meer. ons voorgeslacht woonde daar midden in de 16e eeuw, ze waren aanhangers van de protestantse godsdienst. zij hadden het daar niet makkelijk mee, want deze nieuwe leer was daar niet algemeen geaccepteerd.
.......in canterbury (eng.) floreerde de laken en zijdeindustrie in die tijd volop, waardoor er geen gebrek aan werk was.bovendien had de kerk daar met rome gebroken waardoor er zogenaamd godsdienstvrijheid was. door twee redenen zijn er in de jaren 1570-1575 heel wat inwoners uit bohain en tian naar canterbury vertrokken: men vond er werk en stichtte er een waalse gemeente.men handhaafde hun franse naam De Labeau of later Le Beau en men bleef trouw aan de franse taal. in de jaren 1647/1648 duikt er in leiden een zekere Samuel de Labeau op. doordat leiden een gerenommeerde lakenindustrie had, kunnen wij aannemen dat Samuel de Labeau lakenwever van beroep was.........in leiden trouwde hij voor de eerste maal in de waalse kerk met de weduwe ariaantje klaasdr (ook geschreven als : claesdr) zij overleed in oktober 1655. het tweede huwelijk was met susanna herou (hesou?) , ook van franse afkomst. het vierde kind uit dit huwelijk, samuel de Labeau jr. , kwam naar rijnsburg. in rijnsburg veranderde hij zijn naam in de Mooij.


V Samuel de Mooij, geb. Leiden 1666 † Leiden 6 okt. 1703tr. 1e Rijnsburg 14 sept. 1692 [Bron (1)] Trijntje Jans van ´t Sant geb. Rijnsburg 1670 † Rijnsburg 2 april 1695; tr. 2e Leiden 23 juli 1697 Hester Cornelisd Lipsius ged. Rijnsburg 1668 † Rijnsburg 19 juni 1738 dr. van Cornelis Rochusz Lipsius en Geertje Jansdr van Sonnevelt, hertr. met Cornelis-Ariesz van Vijanen, hertr. met Jacob-Rijckensz Draaijer.

Uit het eerste huwelijk:

1. Susanna Theodora de Muij, ged. Rijnsburg 10 mei 1693
2. Willem Samuelsz de Muij, ged. Rijnsburg 30 jan. 1695

Uit het tweede huwelijk:

1. Geertie-Samuelsd de Muij, ged. Rijnsburg 18 aug. 1697
2. Samuel Samuelsz de Mooij volgt VI-a
3. Cornelis-Samuelsz de Muij volgt VI-b
4. Jan-Samuelsz de Muij, ged. Rijnsburg 19 sept. 1703


VI-a Samuel Samuelsz de Mooij, ged. Rijnsburg 18 okt. 1699 [Bron (2)]tr. Rijnsburg 12 mei 1726 Jannetje Teunisd Boekee ged. Rijnsburg 1 aug. 1703 [Bron (2)] dr. van Teunis Boekee en Ariaantje van der Sleet.

Uit dit huwelijk:

1. Samuel de Mooij volgt VII-a
2. Teunis de Mooij volgt VII-b
3. Jan de Muij, ged. Rijnsburg 20 dec. 1730
4. Kornelis de Mooij, ged. Rijnsburg 22 febr. 1733 † Rijnsburg 1738
5. Ariaantje de Muij, ged. Rijnsburg 31 okt. 1734
6. Jan de Muij, ged. Rijnsburg 23 sept. 1736
7. Kornelis Samuelsz de Mooij volgt VII-c
8. Hester de Muij, ged. Rijnsburg 29 jan. 1741
9. Jannetje de Muij, ged. Rijnsburg 12 april 1744 [Bron (3)]

Notitie bij Samuel Samuelsz: STAMVADER VAN RIJNSBURGSE DE MOOIJ´en
Notitie bij Hester: "in het armhuis"
begraven pd


VII-a Samuel de Mooij, ged. Rijnsburg 20 juli 1727tr. 1e Rijnsburg 10 maart 1754 Lijsbeth Glasbergen † Rijnsburg 1786; tr. 2e Rijnsburg 30 juli 1786 Dirkje Willemsd Bezuijen ged. Rijnsburg 30 mei 1733.

Uit het eerste huwelijk:

1. Klaasje Samuelsd de Mooij volgt VIII-b
2. Jannetie Samuels de Mooij volgt VIII-a


VIII-a Jannetie Samuels de Mooij, ged. Rijnsburg 1 jan. 1757 † Rijnsburg 22 nov. 1826tr. Rijnsburg 29 april 1781 Jan Abramsz van der Vijver ged. Rijnsburg 8 jan. 1755.


VIII-b Klaasje Samuelsd de Mooij, † Leiden 24 febr. 1835tr. 1782 Willem Hogewoning geb. Rijnsburg 1750 † Rijnsburg 20 dec. 1816.


VII-b Teunis de Mooij, ged. Rijnsburg 6 maart 1729tr. Rijnsburg 20 juni 1762 Jannetje Derksd Zwaan geb. Rijnsburg.


VII-c Kornelis Samuelsz de Mooij, ged. Rijnsburg 26 okt. 1738 † Rijnsburg 28 febr. 1778tr. Rijnsburg 1773 Hester Daniels Brussee ged. Rijnsburg 23 mei 1743 dr. van Daniël Jansz Brussee en Antje Teunisd Boekee.

Uit dit huwelijk:

1. Samuel de Mooij volgt VIII-c
2. Jacob Cornelisz. de Mooij volgt VIII-d


VIII-c Samuel de Mooij, ged. Rijnsburg 5 juni 1774 † Rijnsburg 12 nov. 1843tr. 1e Rijnsburg 8 jan. 1796 Hendrikje Paauw ged. Rijnsburg 19 juli 1772 † Rijnsburg 1 juni 1833; tr. 2e Rijnsburg 27 april 1834 Maria Heemskerk ged. Amsterdam 23 nov. 1781 † Rijnsburg 17 nov. 1858.

Uit het eerste huwelijk:

1. Hester de Mooij, geb. Rijnsburg 6 mei 1796
2. Maria de Mooij volgt IX-a
3. Kaatje de Mooij volgt IX-b
4. Cornelia de Mooij volgt IX-c
5. Dieuwertje de Mooij, geb. Rijnsburg 2 juni 1804
6. Cornelis de Mooij volgt IX-d

Notitie bij Samuel: koopman in tuinzaad, tevens klapwaker


IX-a Maria de Mooij, geb. Rijnsburg 3 febr. 1798tr. Gerrit Boogaards.


IX-b Kaatje de Mooij, geb. Rijnsburg 13 aug. 1799 † Rijnsburg 9 sept. 1833tr. Rijnsburg 21 nov. 1824 Willem Oudshoorn geb. Rijnsburg 28 okt. 1791 † Rijnsburg 20 nov. 1853, hertr. met Elisabeth de Mooij.

Uit dit huwelijk:

1. Samuel Oudshoorn, geb. Rijnsburg 24 juli 1825 † Rijnsburg 1 aug. 1825
2. Cornelis Oudshoorn, geb. Rijnsburg 24 juli 1825 † Rijnsburg 2 aug. 1825
3. Cornelis Oudshoorn, geb. Rijnsburg 27 dec. 1827 † Rijnsburg 28 juli 1866
4. Henderijntje Oudshoorn, geb. Rijnsburg 10 dec. 1829 † Amerika 0000
5. Aagtje Oudshoorn, geb. Rijnsburg 21 dec. 1831 † Rijnsburg 4 juli 1836


IX-c Cornelia de Mooij, geb. Rijnsburg 23 nov. 1801 † Rijnsburg 25 dec. 1858tr. Rijnsburg 15 juni 1834 Willem van Egmond geb. Rijnsburg 12 april 1806 † Rijnsburg 28 jan. 1848.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter van Egmond, geb. Rijnsburg 7 april 1835 † Rijnsburg 24 juli 1849
2. Hendrikje van Egmond, geb. Rijnsburg 1 okt. 1836 † Katwijk aan Zee 1893
3. Jannetie van Egmond, geb. Rijnsburg 15 mei 1838 † Rijnsburg 3 aug. 1838
4. Jan van Egmond, geb. Rijnsburg 27 juni 1839 † Rijnsburg 8 jan. 1922
5. Hester van Egmond, geb. Rijnsburg 27 juni 1841 † Rijnsburg 11 nov. 1841
6. Dirk Gijsbertus van Egmond, geb. Rijnsburg 5 maart 1843 † Rijnsburg 19 juni 1843


IX-d Cornelis de Mooij, geb. Rijnsburg 23 dec. 1807 † Rijnsburg 10 dec. 1884tr. Rijnsburg 19 febr. 1837 Dirkje van der Meij geb. Rijnsburg 12 nov. 1812 † Rijnsburg 14 april 1896 dr. van Jan Abramsz van der Meij en Maartje van der Zijp.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik de Mooij, geb. Rijnsburg 9 jan. 1838 † Rijnsburg 26 mei 1846
2. Jan Cornelis de Mooij, geb. Rijnsburg 17 aug. 1839 † Rijnsburg 24 febr. 1840
3. Jan Cornelis de Mooij, geb. Rijnsburg 30 okt. 1840 † Rijnsburg 11 jan. 1865
4. Maartje de Mooij, geb. Rijnsburg 14 aug. 1842 † Rijnsburg 30 okt. 1842
5. Hester de Mooij, geb. Rijnsburg 14 aug. 1842 † Rijnsburg 16 nov. 1842
6. Warbout de Mooij, geb. Rijnsburg 4 juni 1844 † Rijnsburg 20 nov. 1865
7. Maria de Mooij, geb. Rijnsburg 26 febr. 1846 † Rijnsburg 8 juli 1924
8. Maartje de Mooij, geb. Rijnsburg 5 maart 1848 † Leiderdorp
9. Heintje de Mooij, geb. Rijnsburg 26 april 1850 † Rijnsburg 6 juli 1850
10. Henderijntje de Mooij, geb. Rijnsburg 8 dec. 1851 † Rijnsburg 1896
11. Catharina de Mooij, geb. Rijnsburg 30 mei 1855 † Leiden 12 juni 1917

Notitie bij Cornelis: landbouwer en winkelier


VIII-d Jacob Cornelisz. de Mooij, geb. Rijnsburg 1775 † Rijnsburg 1842tr. Rijnsburg 1801 Grietje Daniels Oudshoorn geb. Rijnsburg † Rijnsburg 1840.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis de Mooij volgt IX-e
2. Geertje de Mooij volgt IX-f
3. Daniël de Mooij volgt IX-g
4. Jacob de Mooij volgt IX-h
5. Jan de Mooij volgt IX-i

Notitie bij Jacob Cornelisz.: marktschipper


IX-e Cornelis de Mooij, geb. Rijnsburg 20 maart 1802 † Rijnsburg 15 aug. 1849tr. Rijnsburg 4 sept. 1825 [Bron (4)] Anna (Naatje) van Egmond geb. Rijnsburg 15 okt. 1795 † Rijnsburg 14 juli 1881 dr. van Jan van Egmond en Maartje van der Gust en Maartje van der Gust.

Uit dit huwelijk:

1. Grietje de Mooij, geb. Rijnsburg 27 nov. 1825 † Rijnsburg 11 aug. 1826
2. Grietje de Mooij, geb. Rijnsburg 11 maart 1827 † Rijnsburg 14 mei 1827
3. Maartje de Mooij volgt X-a
4. Grietje de Mooij volgt X-b
5. Jan de Mooij, geb. Rijnsburg 3 april 1833 † Rijnsburg 24 juli 1834
6. Jacob de Mooij, geb. Rijnsburg 1834 † Rijnsburg 27 nov. 1835
7. Jannetje de Mooij, geb. Rijnsburg 9 juni 1834 † Rijnsburg 24 juli 1834
8. Jacob de Mooij, geb. Rijnsburg 8 april 1837 † Rijnsburg 6 aug. 1837
9. Cornelis de Mooij volgt X-c

Notitie bij Cornelis: landbouwer; mogelijk overleden aan cholera ?
zie " epidemieën en plagen in nederland 1500-2000"


X-a Maartje de Mooij, geb. Rijnsburg 29 mei 1828 † Rijnsburg 5 juli 1906tr. Rijnsburg 23 mei 1847 Leendert Koekebakker geb. Rijnsburg 2 juli 1823 † Rijnsburg 29 okt. 1872 zn. van Abraham Koekebakker en Lena de Haan.

Uit dit huwelijk:

1. Lena Koekebakker, geb. Rijnsburg 3 aug. 1847 † Rijnsburg 16 okt. 1848
2. Cornelis Koekebakker, geb. Rijnsburg 30 sept. 1849 † Leiden 1876
3. Lena Koekebakker, geb. Rijnsburg 19 dec. 1851 † Rijnsburg 26 febr. 1852
4. Abraham Koekebakker, geb. Rijnsburg 13 mei 1853 † Rijnsburg 27 maart 1917
5. Leendert Koekebakker volgt XI-a

Notitie bij Maartje: schipper


XI-a Leendert Koekebakker, geb. Rijnsburg 3 dec. 1855 † Rijnsburg 5 jan. 1938tr. Johanna Minnee geb. Norg 3 nov. 1858 † Rijnsburg.

Notitie bij Leendert: achterneef van Willem de Mooij 1863
getuige bij huwelijk van Willem met Maria Hageman


X-b Grietje de Mooij, geb. Rijnsburg 14 sept. 1831 † Rijnsburg 15 okt. 1858kreeg rel. Hendrik de Mooij geb. Rijnsburg 17 febr. 1828.

Uit deze relatie:

1. Cornelis de Mooij, geb. Rijnsburg 1 sept. 1852 † Rijnsburg 11 maart 1862
2. Samuel de Mooij, geb. Rijnsburg 17 febr. 1855 † Rijnsburg 22 okt. 1858
3. Hendrik de Mooij, geb. Rijnsburg 25 maart 1858 † Rijnsburg 6 nov. 1858


X-c Cornelis de Mooij, geb. Rijnsburg 7 nov. 1838 † Haarlem 1884tr. 1866 Eijkhof Theodora geb. Haarlem 21 sept. 1847 † Haarlem 1884.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis de Mooij, geb. Rijnsburg 19 juli 1866 † Rijnsburg 25 juli 1866
2. Cornelis de Mooij, geb. Rijnsburg 21 okt. 1867 † Haarlem 1884
3. Frederika de Mooij, geb. Rijnsburg 18 april 1870 † Haarlem 1884
4. Anna de Mooij, geb. Rijnsburg 18 jan. 1872 † Haarlem 1884
5. Jan de Mooij, geb. Rijnsburg 23 dec. 1873 † Rijnsburg 26 maart 1874
6. Leendert de Mooij, geb. Rijnsburg 1 maart 1875 † Haarlem 1884
7. Karel de Mooij, geb. Rijnsburg 21 maart 1877 † Rijnsburg 2 maart 1878
8. Daniël de Mooij, geb. Rijnsburg 9 jan. 1879 † Haarlem 1884
9. Theodora Helena de Mooij, geb. Rijnsburg 9 juli 1881 † Haarlem 1884

Notitie bij Cornelis: schipper


IX-f Geertje de Mooij, geb. Rijnsburg 27 aug. 1803tr. Rijnsburg 13 nov. 1836 Willem van Delft ged. Rijnsburg 8 febr. 1806 † Rijnsburg 18 april 1887.

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje van Delft, geb. Rijnsburg 26 febr. 1837 † Rijnsburg 1 maart 1837
2. Cornelis van Delft, geb. Rijnsburg 26 febr. 1837 † Rijnsburg 4 maart 1837
3. Neeltje van Delft, geb. Rijnsburg 27 mei 1838 † Rijnsburg 4 maart 1883

Notitie bij Geertje: schippersdochter


IX-g Daniël de Mooij, geb. Rijnsburg 21 juli 1805 † Rijnsburg 31 juli 1849tr. 1e Rijnsburg 10 juni 1827 Jannetje van Egmond geb. Rijnsburg 13 maart 1808 † Rijnsburg 10 febr. 1836 dr. van Jan van Egmond en Maartje van der Gust; tr. 2e Rijnsburg 20 nov. 1836 Klaasje van der Boon geb. Katwijk aan Zee 12 aug. 1804 † Rijnsburg 1870 dr. van Maartje Ouwehand.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jacob de Mooij volgt X-d
2. Jan de Mooij volgt X-e
3. Cornelis de Mooij volgt X-f
4. Willem de Mooij, levenloos geb. Rijnsburg 7 febr. 1836

Uit het tweede huwelijk:

1. Jacob de Mooij volgt X-d
2. Jan de Mooij volgt X-e
3. Cornelis de Mooij volgt X-f
4. Willem de Mooij, levenloos geb. Rijnsburg 7 febr. 1836

Notitie bij Daniël: mogelijk overleden aan cholera ? zie " epidemieen en plagen in nederland 1500-2000"


X-d Jacob de Mooij, geb. Rijnsburg 21 aug. 1827 † Rijnsburg 6 aug. 1913tr. 1e Rijnsburg 24 okt. 1849 Jannetje van der Vijver geb. Rijnsburg 19 jan. 1826 † Rijnsburg 24 aug. 1865 dr. van Jacobus van der Vijver en Anna Nagtegaal; tr. 2e Rijnsburg 15 maart 1866 Johanna Zwaan geb. Rijnsburg 2 aug. 1827 † Rijnsburg 20 dec. 1895; tr. 3e Rijnsburg 16 juli 1896 Antje Pas geb. Middelharnis 13 april 1836 † Rijnsburg 5 nov. 1914 dr. van Jacob Pas en Machtel Looij.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jannetje de Mooij volgt XI-b
2. Daniël de Mooij volgt XI-c
3. Naatje de Mooij volgt XI-d
4. Jacobus de Mooij volgt XI-e
5. Klaasje de Mooij, geb. Rijnsburg 26 april 1859 † Rijnsburg 1 juni 1859
6. Jaantje de Mooij, geb. Rijnsburg 26 april 1859 † Rijnsburg 3 juni 1859
7. Adriana de Mooij, geb. Rijnsburg 11 aug. 1862 † Rijnsburg 16 april 1863
8. Jan de Mooij, geb. Rijnsburg 3 febr. 1865 † Rijnsburg 10 aug. 1865

Uit het tweede huwelijk:

1. Adriana de Mooij, geb. Rijnsburg 11 nov. 1866 † Rijnsburg 1 juni 1867
2. Paulus de Mooij, geb. Rijnsburg 20 nov. 1868 † Rijnsburg 21 juni 1869
3. Adriana de Mooij, geb. Rijnsburg 30 nov. 1869 † Rijnsburg 18 mei 1870
4. Jacoba de Mooij, geb. Rijnsburg 20 juli 1871 † Rijnsburg 2 juli 1872


XI-b Jannetje de Mooij, geb. Rijnsburg 22 aug. 1850 † Rijnsburg 16 sept. 1915tr. Rijnsburg Johannes Hogewoning.


XI-c Daniël de Mooij, geb. Rijnsburg 16 maart 1852 † Rijnsburg 10 mei 1885tr. Rijnsburg 17 mei 1877 Alida Cornelia Teljeur geb. Leiden 29 april 1849 † Rijnsburg 11 juli 1927.


XI-d Naatje de Mooij, geb. Rijnsburg 7 maart 1854 † Rijnsburg 11 juli 1932tr. Rijnsburg 18 sept. 1879 Jan van Egmond geb. Rijnsburg 10 okt. 1854 † Rijnsburg 31 maart 1949.


XI-e Jacobus de Mooij, geb. Rijnsburg 18 juni 1856 † Rijnsburg 16 mei 1909tr. Rijnsburg 23 mei 1878 Anna Arink geb. Rijnsburg 4 juni 1858 † Oegstgeest 24 maart 1914.


X-e Jan de Mooij, geb. Rijnsburg 10 jan. 1830 † Rijnsburg 28 nov. 1915tr. Oegstgeest 9 okt. 1851 Neeltje van der Valk geb. Rijnsburg 25 febr. 1831 † Rijnsburg 15 dec. 1896 dr. van David van der Valk en Prijna van Delft.

Uit dit huwelijk:

1. Daniël de Mooij, geb. Oegstgeest 19 dec. 1855
2. Jannetje de Mooij, geb. Oegstgeest 2 sept. 1857
3. Prijna de Mooij, geb. Oegstgeest 1859 † Rijnsburg 3 juli 1860
4. Prijna de Mooij volgt XI-f
5. Cornelis de Mooij, geb. Rijnsburg 6 april 1864 † Rijnsburg 28 nov. 1864
6. Cornelia de Mooij, geb. Rijnsburg 9 mei 1866 † Rijnsburg 15 juli 1866
7. Janna de Mooij, geb. Rijnsburg 17 nov. 1867
8. Cornelia de Mooij volgt XI-g


XI-f Prijna de Mooij, geb. Rijnsburg 10 febr. 1861 † Rijnsburg 28 jan. 1925tr. Rijnsburg 19 aug. 1880 Albertus Noort geb. Oegstgeest 4 maart 1856 † Rijnsburg 20 juni 1909.


XI-g Cornelia de Mooij, geb. Rijnsburg 7 juli 1870 † Rijnsburg 23 sept. 1931tr. Rijnsburg 21 mei 1896 Casper van Egmond geb. Rijnsburg 23 okt. 1870 † Rijnsburg 19 juli 1943.

Uit dit huwelijk:

1. Jan van Egmond, geb. Oegstgeest 10 maart 1897 † Rijnsburg 21 juni 1903
2. Neeltje van Egmond, geb. Rijnsburg 11 sept. 1898 † Rijnsburg 10 april 1899
3. Casper van Egmond, levenloos geb. 17 aug. 1900
4. Jan van Egmond, geb. Rijnsburg 7 juli 1902
5. Jan van Egmond, geb. Rijnsburg 31 dec. 1903 † Rijnsburg 14 febr. 1907
6. Neeltje van Egmond, levenloos geb. Rijnsburg 6 juli 1905
7. Jan van Egmond, geb. Rijnsburg 30 aug. 1908


X-f Cornelis de Mooij, geb. Rijnsburg 25 juli 1833 † Rijnsburg 4 okt. 1923tr. 1e Rijnsburg 31 okt. 1855 Wilhelmina Timmers geb. Rijnsburg 17 sept. 1837 † Rijnsburg 7 aug. 1866 dr. van Willem Timmers en Geertje van der Meij; tr. 2e Rijnsburg 17 jan. 1867 Fijtje van der Meij geb. Rijnsburg 27 april 1839 † Rijnsburg 7 juli 1923 dr. van Gerrit van der Meij en Jannetje van der Ruijt, weduwe van Jan van Egmond.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jannetje de Mooij, geb. Rijnsburg 21 sept. 1856 † Rijnsburg 7 jan. 1860
2. Daniël de Mooij, geb. Rijnsburg 27 nov. 1858 † Rijnsburg 29 okt. 1859
3. Jannetje de Mooij volgt XI-h
4. Willem de Mooij volgt XI-i
5. Daniël de Mooij, geb. Rijnsburg 9 april 1865 [Bron (5)] † Rijnsburg 20 febr. 1867

Uit het tweede huwelijk:

1. Jannetje de Mooij volgt XI-j
2. Cornelia de Mooij volgt XI-k
3. Gerritje de Mooij volgt XI-l
4. Klasina de Mooij, geb. Rijnsburg 17 sept. 1874 † Rijnsburg 11 april 1888
5. Daniël de Mooij volgt XI-m
6. Gerrit de Mooij, geb. Rijnsburg 6 april 1883 † Rijnsburg 5 dec. 1916

Notitie bij Cornelis: markante figuur, bekend onder de naam "Cees-ome"
grootvader van Marinus de Mooij 12.321
Notitie bij Gerrit: overleden aan tbc


XI-h Jannetje de Mooij, geb. Rijnsburg 23 nov. 1860 † Rijnsburg 9 jan. 1937tr. Rijnsburg 24 febr. 1881 Ewout Boekee geb. Rijnsburg 15 aug. 1858 † Rijnsburg 28 jan. 1934 zn. van Pieter Boekee en Judith Meijvogel.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Boekee volgt XII-a
2. Cornelis Boekee, geb. Rijnsburg 22 mei 1883 † Rijnsburg 15 sept. 1883
3. Cornelis Boekee volgt XII-b
4. Dirk Boekee, levenloos geb. Oegstgeest 3 dec. 1885
5. Wilhelmina Judith Boekee, geb. Oegstgeest 19 maart 1888 † Oegstgeest 14 aug. 1888
6. Willem Boekee, levenloos geb. Oegstgeest 17 aug. 1889
7. Wilhelmina Boekee, geb. Oegstgeest 10 aug. 1892 † Leiden 0000
8. Ewout Boekee, geb. Oegstgeest 24 juli 1895 † Rijnsburg 0000
9. Jan Boekee, geb. Oegstgeest 6 sept. 1898 † ´s Gravenhage 0000
10. Marinus Boekee volgt XII-c

Notitie bij Jannetje: tante van mijn vader


XII-a Pieter Boekee, geb. Rijnsburg 27 febr. 1882 † Rijnsburg 16 aug. 1952kreeg rel. Jacoba Hogewoning geb. Rijnsburg 7 febr. 1883 † Wassenaar 1 sept. 1939 dr. van Adriaan Hogewoning en Leentje van der Vijver.

Uit deze relatie:

1. Jannetje Boekee, geb. Rijnsburg 24 juni 1907 † Rijnsburg 19 maart 1909
2. Lena Boekee volgt XIII-a
3. Ewout Boekee, levenloos geb. Rijnsburg 25 mei 1913
4. Adrianus Boekee, levenloos geb. Rijnsburg 30 sept. 1914 † Rijnsburg

Notitie bij Pieter: neef van marinus de mooij 12.321


XIII-a Lena Boekee, geb. Rijnsburg 26 juli 1911 † Valkenburg (z-h) 10 mei 1976tr. Hendrik van der Nagel geb. Valkenburg (z-h) 25 febr. 1909 † Valkenburg (z-h) 6 aug. 1997 zn. van Hendrik van der Nagel.

Uit dit huwelijk:

1. Lijdia van der Nagel, geb. Valkenburg (z-h) 9 mei 1940
2. Jacoba van der Nagel, geb. Valkenburg (z-h) 3 juli 1942 † Valkenburg (z-h) 18 sept. 1997
3. Johannes van der Nagel, geb. Valkenburg (z-h) 28 sept. 1943
4. Pieter Hendrik van der Nagel, geb. Valkenburg (z-h) 9 febr. 1948
5. Lena van der Nagel,


XII-b Cornelis Boekee, geb. Rijnsburg 12 aug. 1884 † Leiden 9 juni 1927tr. Leiden 1913 Jannetje Hendrica Labordus geb. Leiden 15 okt. 1886 † Leiden 1 mei 1921.

Notitie bij Cornelis: groentehandelaar


XII-c Marinus Boekee, geb. Oegstgeest 31 aug. 1901 † Leiden 16 jan. 1976tr. Leiden 3 nov. 1920 Johanna Stouten geb. Leiden 30 juli 1900 † Leiden 14 mei 1950.

Uit dit huwelijk:

1. Jannetje Boekee, geb. Leiden 9 febr. 1921
2. Arnout Boekee, geb. Leiden 27 dec. 1923
3. Johanna Boekee, geb. Leiden 7 juni 1925


XI-i Willem de Mooij, geb. Rijnsburg 11 april 1863 [Bron (5)] † Delft 23 nov. 1924tr. Rijnsburg 5 mei 1887 Maria Hageman geb. Oegstgeest 19 aug. 1859 † Rijnsburg 18 sept. 1940 dr. van Bernardus Wilhelmus Hageman en Hester Bogaards.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis de Mooij volgt XII-d
2. Willem de Mooij volgt XII-e
3. Leendert Gerrit de Mooij volgt XII-f
4. Wilhelmina de Mooij volgt XII-g
5. Hester de Mooij volgt XII-h
6. Jan de Mooij volgt XII-i
7. Marinus de Mooij volgt XII-j

Notitie bij Willem: aan dementie overleden in psychiatrisch ziekenhuis st. joris in delft


XII-d Cornelis de Mooij, geb. Rijnsburg 25 febr. 1888 landarbeider (1922-1954) [Bron (6)] † Leiden 24 maart 1969tr. Rijnsburg 15 mei 1912 Geertruida Haasbroek geb. Rijnsburg 28 febr. 1890 † Leiden 8 juli 1964.

Uit dit huwelijk:

1. Willem de Mooij, geb. Rijnsburg 27 okt. 1914 † Rijnsburg 16 maart 1944
2. Geertruida de Mooij, geb. Rijnsburg 31 aug. 1917 † Rijnsburg 2 sept. 1917
3. Geertruida de Mooij, geb. Rijnsburg 23 aug. 1919 † Rijnsburg 1968

Notitie bij Cornelis: bijgenaamd DE ROOIE RUG


XII-e Willem de Mooij, geb. Rijnsburg 24 febr. 1890 landarbeider (1922-1954) [Bron (6)] † Leiden 21 maart 1957tr. Katwijk aan Zee Antje Schadee van Dooren geb. Katwijk aan Zee 30 mei 1890 † Katwijk aan Zee 16 sept. 1972.

Uit dit huwelijk:

1. Maria de Mooij volgt XIII-b
2. Niesje de Mooij volgt XIII-c
3. Arendje de Mooij volgt XIII-d
4. Willem de Mooij volgt XIII-e
5. Izaäk de Mooij volgt XIII-f
6. Antje de Mooij, geb. Katwijk aan Zee 2 aug. 1925

Notitie bij Willem: veldarbeider


XIII-b Maria de Mooij, geb. Rijnsburg 25 okt. 1914 † Katwijk aan Zee 4 april 1989tr. Katwijk aan Zee Johannes Petrus Christiaan Boonekamp geb. Katwijk aan Zee 26 juni 1913 † Katwijk aan Zee 2005.

Uit dit huwelijk:

1. Boonekamp,
2. Boonekamp,
3. Boonekamp,
4. Boonekamp,


XIII-c Niesje de Mooij, geb. Rijnsburg 6 maart 1917 † Rijnsburg maart 2003tr. Hendrik Jacobus Glasbergen geb. Rijnsburg 1 nov. 1913 † Rijnsburg 20 sept. 1988.

Uit dit huwelijk:

1. Jac. Glasbergen,
2. w Glasbergen,
3. p. Glasbergen,


XIII-d Arendje de Mooij, geb. Katwijk aan Zee 10 dec. 1919tr. c. Vooijs geb. Katwijk aan Zee 31 juli 1920 † Katwijk aan Zee 2004 zn. van Antje van Schadee van Dooren.

Uit dit huwelijk:

1. Vooijs,
2. Vooijs,
3. Vooijs,


XIII-e Willem de Mooij, geb. Katwijk aan Zee 14 febr. 1921 † Katwijk aan Zee 12 aug. 1999tr. Katwijk aan Zee Dirkje van Duijn geb. Katwijk aan Zee 27 sept. 1924.

Uit dit huwelijk:

1. de Mooij,
2. de Mooij,
3. de Mooij,


XIII-f Izaäk de Mooij, geb. Katwijk aan Zee 27 dec. 1922 † Katwijk aan Zee 16 okt. 1999tr. Katwijk aan Zee Stijntje Cornelia van Beelen geb. Katwijk aan Zee 10 sept. 1925.

Uit dit huwelijk:

1. de Mooij,
2. de Mooij,
3. de Mooij,
4. de Mooij,


XII-f Leendert Gerrit de Mooij, geb. Rijnsburg 23 april 1893 landarbeider [Bron (6)] † Rijnsburg 14 mei 1971tr. Valkenburg (z-h) 22 nov. 1917 [Bron (7)] Cornelia Peet geb. Valkenburg (z-h) 6 jan. 1895 † Rijnsburg 29 maart 1958.

Uit dit huwelijk:

1. Willem de Mooij, geb. Valkenburg (z-h) 12 mei 1918 † Rijnsburg 29 juli 2000
2. Abraham de Mooij, geb. Valkenburg (z-h) 4 febr. 1921 † Leiden 13 maart 2001
3. Cornelis de Mooij, geb. Valkenburg (z-h) 12 juli 1923 † Den Haag 2 febr. 1996
4. Leendert Gerrit de Mooij, geb. Rijnsburg 3 febr. 1925
5. Pieter de Mooij volgt XIII-g
6. Maria Petronella de Mooij, geb. Rijnsburg 4 juni 1928
7. Petronella Maria de Mooij, geb. Rijnsburg 9 mei 1930
8. Jacob de Mooij, geb. Rijnsburg 4 aug. 1931


XIII-g Pieter de Mooij, geb. Rijnsburg 22 maart 1926 † Rijnsburg 7 aug. 2003kreeg rel. Dina van Kralingen geb. Rijnsburg 18 april 1931.

Uit deze relatie:

1. Leendert Gerrit de Mooij, geb. Rijnsburg 26 maart 1957 † Den Haag 23 aug. 2001
2. Cornelis Pieter Ernst de Mooij volgt XIV-a


XIV-a Cornelis Pieter Ernst de Mooij, geb. Leiden 21 sept. 1968kreeg rel. Janna HERMINA WiLDEMAN geb. Lisse 18 dec. 1970.

Uit deze relatie:

1. Pieter DIRK LEO de Mooij, geb. Leiden 28 juni 2004

Notitie bij Cornelis Pieter Ernst: WOONT IN


XII-g Wilhelmina de Mooij, geb. Rijnsburg 11 april 1895 landarbeider (1922-1954) [Bron (6)] † Leiden 29 dec. 1957tr. Rijnsburg Adriaan van der Pluym geb. Leiden 15 jan. 1893 † Leiden 15 febr. 1978 zn. van Christiaan van der Pluijm en Maria Hofkes.

Uit dit huwelijk:

1. Christiaan van der Pluijm, geb. Leiden 5 sept. 1919
2. Willem van der Pluijm, geb. Leiden 28 febr. 1921
3. Adriaan van der Pluijm, geb. Leiden 14 april 1924
4. Bernardus van der Pluijm, geb. Leiden 15 juli 1929
5. Wilhelmina van der Pluijm, geb. Leiden 12 nov. 1934


XII-h Hester de Mooij, geb. Rijnsburg 31 mei 1897 landarbeider (1922-1954) [Bron (6)] † Rijnsburg 25 maart 1976tr. Rijnsburg 29 juli 1920 Jacobus Hendrikus Glasbergen geb. Rijnsburg 16 jan. 1897 † Rijnsburg 17 febr. 1978.

Uit dit huwelijk:

1. Derkje Catharina Glasbergen, geb. Rijnsburg 7 juni 1921
2. Maria Glasbergen, geb. Rijnsburg 20 dec. 1922
3. Pieter Glasbergen, geb. Rijnsburg 9 maart 1924
4. Willy Glasbergen, geb. Rijnsburg 29 juni 1926 † Leiden 26 sept. 1926
5. Catharina Johanna Glasbergen, geb. Rijnsburg 29 juni 1926 † Leiden 26 sept. 1926
6. Willy Catharina Glasbergen, geb. Rijnsburg 15 jan. 1928
7. Hester jacomina Glasbergen, geb. Rijnsburg 14 febr. 1930 † Rijnsburg 15 febr. 1930
8. Cornelia Pieternella Glasbergen, geb. Rijnsburg 6 nov. 1932
9. Hester jacomina Glasbergen, geb. Rijnsburg 26 dec. 1935 † Rijnsburg 4 aug. 1977
10. Jacoba Glasbergen, geb. Rijnsburg 10 juli 1937


XII-i Jan de Mooij, geb. Rijnsburg 15 aug. 1899 landarbeider (1922-1954) [Bron (6)] † Leiden 29 juli 1970tr. Valkenburg (z-h) 28 juni 1923 [Bron (7)] Angenietje Ouwersloot geb. Valkenburg (z-h) 11 maart 1900 † Leiden 12 juli 1985 dr. van Tijmen Ouwersloot en Angenietje Haasbroek.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Angenieta de Mooij, geb. Valkenburg (z-h) 8 aug. 1925
2. Angenieta Maria de Mooij, geb. Valkenburg (z-h) 16 jan. 1927
3. Jan de Mooij, geb. Valkenburg (z-h) 9 mei 1928
4. Tijmen Jacobus de Mooij volgt XIII-h

Notitie bij Jan: jan de mooij ging op 14-06-1926 op valkenburgerweg 17F in valkenburg wonen.
later verhuisd naar oegstgeest


XIII-h Tijmen Jacobus de Mooij, geb. Leiden 13 maart 1937tr. 1e 1964 (echtsch. ingeschreven Burgerlijke Stand 1989) Lyda Hendrica de Jager; tr. 2e Katwijk aan Zee 2001 Maria Glasbergen geb. Rijnsburg.

Uit het eerste huwelijk:

1. Marco de Mooij, geb. 7 juni 1964
2. Pascalle Monick de Mooij, geb. 10 jan. 1967


XII-j Marinus de Mooij, geb. Rijnsburg 15 juli 1901 landarbeider (1924-1956) [Bron (6)] † Leiden 13 jan. 1971tr. Katwijk aan Zee 29 febr. 1928 Leuntje van Dijk geb. Katwijk aan Zee 14 mei 1903 † Leiderdorp 23 mei 1973 dr. van Teunis van Dijk en Neeltje Ouwehand.

Uit dit huwelijk:

1. Maria de Mooij volgt XIII-i
2. Neeltje de Mooij volgt XIII-j
3. Willy de Mooij volgt XIII-k
4. Teuna de Mooij volgt XIII-l
5. Leuntje de Mooij volgt XIII-m
6. Marinus de Mooij volgt XIII-n
7. Herman de Mooij volgt XIII-o

Notitie bij Marinus: marinus de mooij en leuntje van dijk gingen op 12-03-1928 op rijnstroomlaan 191 (doorgehaald), 18 (doorgehaald) en 22 wonen.
tussen december 1941 en maart 1944 verhuisden ze naar rijnstroomlaan 1.
daarna hoofdstraat 18, katwijkerweg 40 , marinus poststraat 26 en ´t boonrak 52


XIII-i Maria de Mooij, geb. Valkenburg (z-h) 25 aug. 1929tr. Valkenburg (z-h) 18 aug. 1954 Bouwe Kuijt geb. Katwijk aan Zee 9 april 1926.

Uit dit huwelijk:

1. Machiel Marinus Kuijt, geb. Valkenburg (z-h) 16 sept. 1955
2. Marinus Bouwe Kuijt, geb. Valkenburg (z-h) 22 aug. 1959
3. Helena Kuijt, geb. Valkenburg (z-h) 16 maart 1961
4. Dirkje Kuijt, geb. Valkenburg (z-h) 10 juli 1965


XIII-j Neeltje de Mooij, geb. Valkenburg (z-h) 12 maart 1933 † Delft 12 okt. 1987tr. Valkenburg (z-h) 12 maart 1956 Willem Ouwehand geb. Katwijk aan Zee 30 jan. 1933 zn. van Teunis Ouwehand en Johanna Maria van der Plas.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Ouwehand, geb. Delft 13 maart 1957
2. Helena Johanna Ouwehand, geb. Delft 18 dec. 1959
3. Johannes Marinus Ouwehand, geb. Delft 12 maart 1970


XIII-k Willy de Mooij, geb. Leiden 10 sept. 1939tr. Valkenburg (z-h) 3 mei 1960 Gerrit van den Bosch geb. Rijnsburg 23 jan. 1936.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Marinus van den Bosch, geb. Valkenburg (z-h) 18 april 1961
2. Marinus Cornelis van den Bosch, geb. Valkenburg (z-h) 15 sept. 1963
3. Leuntje Petronella van den Bosch, geb. Valkenburg (z-h) 26 okt. 1968


XIII-l Teuna de Mooij, geb. Valkenburg (z-h) 12 febr. 1940tr. Katwijk aan Zee 12 sept. 1962 Jacob van Dijk geb. Katwijk aan Zee 12 nov. 1936.

Uit dit huwelijk:

1. Mensje van Dijk, geb. Katwijk aan Zee 12 juni 1963
2. Jacob van Dijk, geb. Katwijk aan Zee 24 mei 1968
3. Marinus van Dijk, geb. Katwijk aan Zee 12 sept. 1971


XIII-m Leuntje de Mooij, geb. Valkenburg (z-h) 18 dec. 1941tr. Valkenburg (z-h) 27 juli 1962 Pieter Wiersinga geb. Marum 12 mei 1938.

Uit dit huwelijk:

1. Marion Helena Wiersinga volgt XIV-b
2. Jolanda Wiersinga volgt XIV-c


XIV-b Marion Helena Wiersinga, geb. Marum 12 april 1965tr.? 15 jan. 1988 Johan Top geb.? 9 juli 1961.

Uit dit huwelijk:

1. Elizabeth Helene Top, geb. 24 april 1991
2. Johanna Gertina Top, geb. 21 febr. 2000


XIV-c Jolanda Wiersinga, geb. Marum 5 maart 1968ging samenw. Clark Boskman geb. 17 sept. 1969.

Uit deze relatie:

1. Lejanne Ada Boskman, geb. 23 mei 2003


XIII-n Marinus de Mooij, geb. Valkenburg (z-h) 1 maart 1944tr. Katwijk aan Zee 26 okt. 1965 Petronella Guijt geb. Katwijk aan Zee 18 aug. 1945.

Uit dit huwelijk:

1. Annemarie Petra de Mooij, geb. Valkenburg (z-h) 18 juli 1968
2. Roland Alexander de Mooij, geb. Valkenburg (z-h) 16 okt. 1970


XIII-o Herman de Mooij, geb. Valkenburg (z-h) 1 mei 1947tr. 1e Valkenburg (z-h) 20 febr. 1970 Hillegonda Lijdia Dubbelman geb. ´s Gravenzande 17 april 1947; tr. 2e Warmond 24 maart 1997 Hyacintha Wilhelmina Martha Maria Perquin geb. Leiden 11 sept. 1949.

Uit het eerste huwelijk:

1. Maria Hillegonda Lijdia de Mooij volgt XIV-d
2. Adrianus Cornelis de Mooij volgt XIV-e
3. Herman Hendrik de Mooij volgt XIV-f


XIV-d Maria Hillegonda Lijdia de Mooij, geb. Valkenburg (z-h) 24 febr. 1971ging samenw. Leiden 1 sept. 1993 Patrick Bavelaar geb. Leiden 9 juni 1972.

Uit deze relatie:

1. Marlou Bavelaar, geb. Leiden 21 nov. 2003

Notitie bij Marlou: ONS 1E KLEINKIND!


XIV-e Adrianus Cornelis de Mooij, geb. Valkenburg (z-h) 11 juni 1973reg. partnerschap Leiden 1 nov. 1996 Marianne van Steenbergen geb. Leiderdorp 28 febr. 1975.


XIV-f Herman Hendrik de Mooij, geb. Valkenburg (z-h) 27 juni 1976ging samenw. Leiden jan. 2003 Niesje Smit geb. Assen 31 jan. 1977.

Uit deze relatie:

1. Julia Niesje de Mooij, geb. Leiden 6 dec. 2003

Notitie bij Julia Niesje: ONS TWEEDE KLEINKIND!


XI-j Jannetje de Mooij, geb. Rijnsburg 9 okt. 1867 † Rijnsburg 18 juni 1945tr. 19 maart 1896 Pieter van Kralingen geb. Rijnsburg 1 jan. 1871 † Rijnsburg 30 jan. 1955.

Uit dit huwelijk:

1. Pietje van Kralingen, geb. Rijnsburg 11 mei 1896 † Valkenburg (z-h) 0000
2. Sophia van Kralingen, geb. Rijnsburg 25 juli 1897 † Katwijk aan Zee 0000
3. Cornelis van Kralingen, geb. Rijnsburg 13 juli 1899 † Rijnsburg 0000
4. Cornelis van Kralingen, geb. Rijnsburg 11 okt. 1901 † Leiden 13 febr. 1976
5. Gerrit van Kralingen, levenloos geb. Warmond 30 juli 1904
6. Alida van Kralingen, geb. Rijnsburg 9 april 1907 † Valkenburg (z-h) 0000
7. Jan van Kralingen, levenloos geb. Rijnsburg 2 juni 1910


XI-k Cornelia de Mooij, geb. Rijnsburg 26 okt. 1869 † Rijnsburg 31 aug. 1905tr. Rijnsburg 17 mei 1894 Pieter de Mooij geb. Rijnsburg 21 juli 1871 † Leiden 10 juli 1918.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Clasina de Mooij, geb. Rijnsburg 6 febr. 1895 † Rijnsburg 10 maart 1916
2. Maria Johanna de Mooij, geb. Oegstgeest 31 aug. 1896 † Leiden 0000
3. Jan de Mooij, geb. Oegstgeest 29 sept. 1898 † Rijnsburg 3 maart 1904
4. Sophia de Mooij, geb. Oegstgeest 8 juni 1901 † Katwijk aan Zee 0000
5. Cornelia Clasina de Mooij, geb. Rijnsburg 23 nov. 1903 † Leiden 0000
6. Cornelis de Mooij, geb. Rijnsburg 23 nov. 1903 † Voorhout 30 okt. 1952


XI-l Gerritje de Mooij, geb. Rijnsburg 13 juni 1872 † Rijnsburg 1906tr. Rijnsburg 1 juni 1899 Leendert Ravensbergen geb. Rijnsburg 21 aug. 1871 † Rijnsburg 15 nov. 1941, hertr. met Cornelia Bouwman.

Uit dit huwelijk:

1. Jannetje Clasina Ravensbergen, geb. Rijnsburg 4 okt. 1900 † Rijnsburg 0000
2. Cornelis Ravensbergen, geb. Zoeterwoude 11 april 1903 † Rijnsburg 0000


XI-m Daniël de Mooij, geb. Rijnsburg 12 febr. 1877 † Leiden 30 dec. 1939tr. 1e Rijnsburg 5 sept. 1901 Wilhelmina de Winter geb. Rijnsburg 12 sept. 1879 † Rijnsburg 9 jan. 1927; tr. 2e Rijnsburg 19 sept. 1929 Maria Petronella van der Voort geb. Leiden 19 jan. 1879 † Leiden 17 jan. 1956.

Uit het eerste huwelijk:

1. Cornelis de Mooij, geb. Rijnsburg 29 juli 1902 † Canada 15 april 1984
2. Maartje Clasina de Mooij volgt XII-k
3. Gerrit de Mooij volgt XII-l
4. Jacob de Mooij volgt XII-m
5. Sophia de Mooij volgt XII-n
6. Daniël de Mooij volgt XII-o
7. Cornelis de Mooij volgt XII-p
8. Nicolaas de Mooij, geb. Rijnsburg 8 juli 1915 † Rijnsburg 16 sept. 1915
9. Nicolaas de Mooij volgt XII-q
10. Wilhelmina de Mooij, geb. Rijnsburg 26 aug. 1919
11. Willem de Mooij volgt XII-r
12. Jan de Mooij, geb. Rijnsburg 13 febr. 1926 † Rijnsburg 7 dec. 1969

Uit het tweede huwelijk:

1. Nicolaas de Mooij volgt XII-q

Notitie bij Daniël: bijgenaamd "Daan van Ceesome"

oom van marinus de mooij 12.321
Notitie bij Cornelis: cornelis en geertruida zijn geemigreerd naar canada en hebben 5 kinderen gekregen.


XII-k Maartje Clasina de Mooij, geb. Rijnsburg 10 nov. 1903 † Canadatr. Rijnsburg 20 febr. 1930 Gerrit van Egmond geb. Rijnsburg 17 okt. 1902 † Canada 16 nov. 1991.

Notitie bij Maartje Clasina: geemigreerd naar canada, 6 kinderen


XII-l Gerrit de Mooij, geb. Rijnsburg 2 april 1905 † Katwijk aan Zee 8 maart 1978tr. Rijnsburg 7 nov. 1929 Jansje van Klaveren geb. Katwijk aan Zee 27 jan. 1905 † Katwijk aan Zee 23 maart 1981.


XII-m Jacob de Mooij, geb. Rijnsburg 18 april 1907 † Australië 25 aug. 1997tr. Rijnsburg 23 juni 1932 Catharina Maagdelijn geb. Katwijk aan Zee 2 aug. 1908 † Australië 26 juli 1990.

Notitie bij Jacob: jacob en catharina hebbn in valkenburg aan de rijnstroomlaan gewoond
tijdens de eerste jaren van hun huwelijk

waren familie ( half-neef) van marinus de mooij en leuntje van dijk


XII-n Sophia de Mooij, geb. Rijnsburg 18 dec. 1908 † Rijnsburg 29 april 1941tr. Rijnsburg 26 juni 1930 Willem Hogewoning geb. Oegstgeest 29 jan. 1905 † Leiden 2 mei 1989 zn. van Daniël Hogewoning en Cornelia van der Valk, hertr. met Aleida Gerridina Schouwenburg.

Uit dit huwelijk:

1. Daniël Cornelis Hogewoning volgt XIII-p
2. Cornelis Hogewoning, geb. Rijnsburg 25 okt. 1932
3. Cornelia Hogewoning, geb. Rijnsburg 24 sept. 1934
4. Cornelia Wilhelmina Hogewoning, geb. Leiden 5 okt. 1936


XIII-p Daniël Cornelis Hogewoning, geb. Rijnsburg 1 mei 1931tr. Rijnsburg 20 juli 1954 Aaltje Bakker geb. Urk 14 juni 1932.

Notitie bij Daniël Cornelis: bijgenaamd "witte daan"


XII-o Daniël de Mooij, geb. Rijnsburg 11 april 1910 † Leiden 1 aug. 1990tr. Rijnsburg 31 maart 1940 Arelia Hogewoning geb. Rijnsburg 31 maart 1911 † Leiden 13 mei 1983.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmina Sofia de Mooij, geb. Oegstgeest 13 maart 1943
2. Willem Gerardus de Mooij, geb. Rijnsburg 1 okt. 1946
3. Daniël de Mooij, geb. Rijnsburg 22 dec. 1950


XII-p Cornelis de Mooij, geb. Rijnsburg 30 nov. 1911 † Rijnsburg 20 sept. 2003tr. 1e Rijnsburg 24 nov. 1943 Wijntje Koelewijn geb. Rijnsburg 23 april 1913 † Rijnsburg 17 okt. 1994; tr. 2e Katwijk aan Zee 9 okt. 1961 Hendrikje Stuit geb. 3 juli 1920.

Uit het eerste huwelijk:

1. Cornelis Julius de Mooij, geb. Katwijk aan Zee 17 mei 1947
2. Christina Adriana Wilhelmina de Mooij, geb. Katwijk aan Zee 8 dec. 1949
3. Jacob Daniël Gerrit de Mooij, geb. Katwijk aan Zee 20 okt. 1952
4. Wilhelmina Sophia de Mooij, geb. Katwijk aan Zee 29 dec. 1953


XII-q Nicolaas de Mooij, geb. Rijnsburg 20 jan. 1918tr. Katwijk aan Zee Trijntje Jonker geb. Katwijk aan Zee 23 sept. 1916 † Rijnsburg.

Uit dit huwelijk:

1. Daniël de Mooij, geb. Leiden 3 april 1949
2. Willem Cornelis de Mooij, geb. Rijnsburg 31 jan. 1951


XII-r Willem de Mooij, geb. Rijnsburg 4 mei 1923tr. Leiden 4 aug. 1948 Christina Maria van Valderen geb. Leiden 18 juni 1926.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmina Christina de Mooij, geb. Leiden 16 febr. 1949
2. Theodorus Johannes de Mooij, geb. Leiden 1 febr. 1950
3. Willem Daniel de Mooij, geb. Leiden 11 dec. 1963


IX-h Jacob de Mooij, geb. Rijnsburg 7 juni 1808 † Rijnsburg 17 juli 1866tr. Rijnsburg 5 nov. 1837 Antje Glasbergen geb. Rijnsburg 8 febr. 1816 † Rijnsburg 28 nov. 1845.

Uit dit huwelijk:

1. Grietje de Mooij, geb. Rijnsburg 17 jan. 1838 † Rijnsburg 10 febr. 1900
2. Jan de Mooij, geb. Rijnsburg 8 juli 1839 † Rijnsburg 28 okt. 1839
3. Jan de Mooij, geb. Rijnsburg 2 sept. 1840 † Rijnsburg 1914
4. Jacob de Mooij, geb. Rijnsburg 1 nov. 1842 † Rijnsburg 6 febr. 1843
5. Adriana de Mooij, geb. Rijnsburg 6 jan. 1844 † Rijnsburg 9 febr. 1847
6. Geertje de Mooij, geb. Rijnsburg 20 jan. 1845 † Rijnsburg 5 maart 1845
7. Antje de Mooij, geb. Rijnsburg 23 nov. 1845 † Rijnsburg 26 nov. 1845

Notitie bij Jacob: dagloner


IX-i Jan de Mooij, geb. Rijnsburg 5 aug. 1820 † Rijnsburg 16 dec. 1896tr. 1e Rijnsburg 1850 Willemijntje Kralt geb. Rijnsburg 17 sept. 1831 † Rijnsburg 9 febr. 1863; tr. 2e Rijnsburg 1863 Maria Hennip.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jacob de Mooij, geb. Rijnsburg 5 febr. 1850 † Rijnsburg 6 aug. 1895
2. Cornelia de Mooij, geb. Rijnsburg 1 juli 1851 † Rijnsburg 30 dec. 1938
3. Cornelis de Mooij, geb. Rijnsburg 5 febr. 1853 † Rijnsburg
4. Pieter de Mooij, geb. Rijnsburg 18 nov. 1854 † Rijnsburg 8 aug. 1855
5. Grietje de Mooij, geb. Rijnsburg 20 mei 1856 † Rijnsburg 17 jan. 1945
6. Marijtje de Mooij, geb. Rijnsburg 23 maart 1859 † Rijnsburg
7. Geertje de Mooij, geb. Rijnsburg 15 maart 1861 † Oegstgeest

Notitie bij Jan: schipper
Notitie bij Jacob: arbeider


VI-b Cornelis-Samuelsz de Muij, ged. Rijnsburg 5 juni 1701tr. Rijnsburg 19 aug. 1725 Alida van Leer (Leur) ged. Rijnsburg [Bron (2)].

Uit dit huwelijk:

1. Susanna Cornelisd de Muij, ged. Rijnsburg 27 jan. 1726
2. Hester Cornelisd de Muij, ged. Rijnsburg 26 juni 1729
3. Samuel Cornelisz de Mooij volgt VII-d
4. Maartje Cornelisd de Muij, ged. Rijnsburg 2 aug. 1733
5. Aaltje-Cornelisdr de Muij volgt VII-e

Notitie bij Cornelis-Samuelsz: Cornelis de Mooij, - woonde aan het Catwijker Einde of Grieken Vierendeel en werd in 1733 aangeslagen voor 10.-


VII-d Samuel Cornelisz de Mooij, ged. Rijnsburg 7 jan. 1731tr. Rijnsburg 24 mei 1761 Grietje Daniels van der Kwaak (Quaak) ged. Rijnsburg 11 maart 1731.

Uit dit huwelijk:

1. Daniël-Samuelsz de Mooij volgt VIII-e
2. Aaltje-Samuelsdr de Mooij, ged. Rijnsburg 16 okt. 1763
3. Grietje-Samuelsd de Mooij, ged. Rijnsburg 1766
4. Cornelis-Samuelsz de Mooij volgt VIII-f


VIII-e Daniël-Samuelsz de Mooij, ged. Rijnsburg 1 april 1762 † Leiden 18 febr. 1834tr. Leiden 17 maart 1799 Neeltje van Moerkerken ged. Noordwijk 7 mei 1769 † Leiden 13 jan. 1848 dr. van Johannes van Moerkerken en Ayaantje van Adrichem.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes de Mooij volgt IX-j

Notitie bij Daniël-Samuelsz: Timmerman, protestant, overleden in Oude Mannen- en Vrouwenhuis in Leiden (Kaarsemakersteeg?)


IX-j Johannes de Mooij, geb. Hillegom 15 sept. 1800 † Leiden 10 dec. 1887tr. Bennebroek 9 nov. 1825 Hendrika Visscher geb. Overveen 15 jan. 1803 † Lisse 21 jan. 1864.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Aleyda de Mooij volgt X-g


X-g Cornelia Aleyda de Mooij, geb. Bennebroek 30 dec. 1825 † Lisse 9 febr. 1887

Uit onbekende relatie:

1. Petrus Johannes Matthijs de Mooij volgt XI-n


XI-n Petrus Johannes Matthijs de Mooij, geb. Haarlem 17 mei 1862 † Haarlem 29 jan. 1934tr. Lisse 12 aug. 1887 Johanna Maria Thijssen geb. Zaltbommel 27 okt. 1861 † Haarlem 6 aug. 1937.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Arnoldus de Mooij, geb. Lisse 31 maart 1888
2. Maria de Mooij, geb. Lisse 7 dec. 1890
3. Cornelis Adrianus de Mooij, geb. Lisse 22 april 1893
4. Arnolda de Mooij, geb. Lisse 1 juni 1894
5. Johanna Maria de Mooij, geb. Haarlem 30 juni 1895
6. Petrus Johannes Matthijs de Mooij, geb. Haarlem 26 dec. 1896 † Haarlem 3 aug. 1897
7. Wilhelmina de Mooij, geb. Haarlem 21 okt. 1898
8. Petrus Johannes Matthijs de Mooij volgt XII-s
9. Jacobus de Mooij, geb. Haarlem 1901
10. Harry de Mooij, geb. Haarlem 1901
11. Cornelia de Mooij, geb. Haarlem 1902


XII-s Petrus Johannes Matthijs de Mooij, geb. Haarlem 28 aug. 1900 † Haarlem 2 juni 1977tr. Haarlem 28 aug. 1928 Jantje Sikkema geb. Assen 2 dec. 1904 † Haarlem 17 mei 1972.

Uit dit huwelijk:

1. Robert de Mooij volgt XIII-q

Notitie bij Petrus Johannes Matthijs: Schoenmaker


XIII-q Robert de Mooij, geb. Haarlem 19 aug. 1931tr. Amsterdam 19 juni 1961 (echtsch. ingeschreven Burgerlijke Stand 30 aug. 1972) Gerda Wilhelmina Keizer geb. Amsterdam 29 maart 1939.

Uit dit huwelijk:

1. Mariëlle Desirée de Mooij, geb. Haarlem 28 mei 1965
2. Carina Stefanie de Mooij, geb. Haarlem 29 mei 1967


VIII-f Cornelis-Samuelsz de Mooij, ged. Rijnsburg 21 febr. 1768tr. 10 dec. 1797 Ariaantje-Dirkse Verhoorn ged. Maassluis 6 sept. 1772.

Uit dit huwelijk:

1. Grietje de Mooij, ged. Schiedam 8 dec. 1799
2. Dirk de Mooij volgt IX-k


IX-k Dirk de Mooij, ged. Schiedam 24 jan. 1802 † Schiedam 7 jan. 1873tr. Schiedam 24 okt. 1824 Maartje Korpershoek ged. Schiedam 21 april 1805 † Schiedam 19 april 1875.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis de Mooij, geb. Schiedam 7 aug. 1825 † Schiedam 8 mei 1896


VII-e Aaltje-Cornelisdr de Muij, ged. Rijnsburg 23 okt. 1735tr. Cornelis Adamsz van der Linden.

Bronnen

1. hfh
2. j.b. glasbergen
3. gereformeerd begraven, j. glasbergen
4. een rijnsburgse familiekring
5. streekarchief leiden
6. welingelichte kringen
7. trouwacte


Gegenereerd met Aldfaer 3.3.2 op 25 jan. 2006 18:50
Bestand C:\Program Files\Aldfaer\Veiligheidskopieën\familie_20051031_0003\familie

vovlogonieuw .jpg

Foto van de Maand

Heimwee naar de Mart van 2015.
Heimwee naar de Mart van 2015.

Wie is online

We hebben 12 gasten en geen leden online

Copyright Oud Valkenburg