Vereniging Oud Valkenburg

Melkhandel Ouwersloot

Melkhandel Ouwersloot
Hieronder een verzameling foto's met beschrijving van de Melkhandel van Kees Ouwersloot, voorheen van zijn vader Jaap Ouwersloot. Dit bedrijfje is begonnen aan de Hoofdstraat, tegenover de Lange Commandeurstraat en is omstreeks 1950 verhuisd naar Hoofdstraat 41, dat tegenwoordig in gebruik is als woning.
Alle foto's zijn afkomstig uit het familiealbum van de fam. Ouwersloot 


 Het bedrijf aan de Hoofdstraat tegenover de Lange Commandeurstraat. In de meidagen van 1940 is het voorste gedeelte vernield.


Kees Ouwersloot in de Hoofdstraat ter hoogte van het bedrijf.
ca. 1941


Op deze bakfiets staan de letters Wed. Jac. Ouwersloot. Dit is dus na 1943 toen Jaap is overleden.
Op de bakfiets zit Ank Rijnsburger (van Joop Rijnsburger, de fietsenmaker)


Kees op de bakfiets ter hoogte van het oude bedrijf aan de Hoofdstraat.


Hier zien we de opbouw van de bakfiets nu omgebouwd tot bespannen wagen met paard ervoor. Aan de overkant zien we nog net de woningen ter weerszijde van de Lange Commandeurstraat.


Kees Ouwersloot  met Henk van der Meij (van Koos) in de Broekweg
ca. 1943


Kees Ouwersloot in de Broekweg. Op de achtergrond zien we het Veerpad
ca. 1948


Kees in de Broekweg ter hoogte van het huis van hr. Tameling.
ca. 1948


Kees Ouwersloot met Henk Bos op het paard aan de Broekweg


Kees met een nieuwe wagen voor achter het paard in de Marinus Poststraat.


Het paard van Kees wist waar het een suikerklontje kon krijgen. Hier aan de Hoofdstraat nr. 18 was het kind aan huis.


Hier bij Hoofdstraat nr. 16


Het huis aan de Hoofdstraat nr. 41 dat in 1952 gebouwd is. Hier is Kees met zijn moeder een winkel met zuivelproducten begonnen. Tegenwoordig is dit een woning. Er tegenaan is een flatgebouw neergezet op de hoek met 't Boonrak.


Vanaf 1955 had Kees een andere wagen met hogere opbouw.
Hier met Jannes de Vries aan het begin van de Hoofdstraat net over het bruggetje bij de Katwijkerweg.


Kees Ouwersloot in de Middenweg bij het huis van de familie Van Dijk.


Hier naast de woning, waarvan de oprit aan de kant van de Rijnlaan lag. Daarom zien we hier aan de overkant de ambtswoning van de burgemeester en links de huizen aan de Hoofdstraat.


Geparkeerd voor de winkel aan Hoofdstraat nr. 41De vrouw van Kees, Lydie zien we hier op de bok van de nieuwe wagen zitten net voor de winkel aan de Hoofdstraat. Ca. 1957


Ook met sneeuw gaat het melk bezorgen gewoon door. Hier aan de Hoofdstraat ter hoogte van nr. 118


In 1960 heeft het bedrijf dit electrische wagentje aangeschaft, dat trammetje genoemd werd.


Hier zien we het trammetje op de hoek van de Hoofdstraat en de Marinus Poststraat (De Punt)


Kees Ouwersloot met hulpje Martien van Dijk in 't Boonrak
1963
(foto: P. van Dijk)


Het trammetje hier in andere kleuren geverfd. Links Kees Ouwersloot en rechts Kees de Vries (van Rikus)
ca. 1963


In 1970 werd een SRV-wagen aangeschaft.


Hier het interieur van de SRV-wagen.


In de winkel. Van links naar rechts:
Lydie Ouwersloot, Cor en Nelie Bol, Mar en Bas Dubbelaar en  geheel rechts Kees Ouwersloot.
Ca. 1957
 
     

 

Naamlijst voor den Telefoondienst

Naamlijst voor den Telefoondienst   

KATWIJK (Locaal telefoonnet)

(Katwijk a/d Rijn, Katwijk aan Zee, Rijnsburg en Valkenburg Z.-H.)

Aan het Rijkstelefoonkantoor KATWIJK AAN ZEE is aangesloten het locale telefoonnet te KATWIJK, waartoe ook Katwijk a/d Rijn en Rijnsburg behooren.
Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. to 2.-- nm.
Het locale telefoonnet is geopend: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. to 2.-- nm.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Post- en Telegraafkantoor te Katwijk aan Zee.  ---  2. Centraalbureel van het locale telefoonnet.

De Valkenburgse telefoonnummers zijn in rode letter aangegeven.

61    Boer, H. de, Manufacturier en Reeder, Katwijk a/d. Rijn

69    Dijkdrenth Jr., B.J., Reederij, Kuiperij, Comm. in tonnen en touwwerk, Katwijk aan Zee
66    Dorp, Dr. C.G.A. v., Chem. Laboratorium, Pr. Hendrikkanaal
46    Driebergen, J., Vleeschhouwer en spekslager, Tramstr. 13, Katwijk aan Zee
63    Dubbeldam, J., Haringhandel, Lijdweg 3, Katwijk aan Zee
64    Duijn, D. v., Vischhandel, Waaigat 18, Katwijk aan Zee
28    Duijn & Co., v., Export, Rijnsburg
10    Duijvenbode, P. v., Reederij, Zuidstr., Katwijk aan Zee
38    Dulk, A. den, fa. Gebrs. den Dulk, Haring- en Vischh., reederij, Duinoord, Katwijk aan Zee
36    Dulk, C. den, Haring- en Vischh., Reederij, Zuidstr., Katwijk aan Zee
52    Dulk Jaspersz., C. den, Vischhandel, Zuidstr. 45, Katwijk aan Zee
14    Dulk, M. den, Haring- en Vischh., Reederij, Zuidstr. Katwijk aan Zee

58    Elk, Dr. D.L.v., v. Wassenaerstr. 18, Katwijk aan Zee

  2    Gemeentehuis, Administr. gem gasfabr., Katwijk a/d. Rijn 
27    Gem. Gasfabr., Katwijk aan Zee (Uitsluitend voor locale gesprekken)
31    Gem.-Opz., Duinoord 22, Katwijk aan Zee
42    Gertrude, Villa, Pension, A. v. Leeuwen, Katwijk aan Zee
67    Gesink & Zonen, J., Smid, Havenstr. 2, Katwijk aan Zee
21    Gugten, Jac. v.d., Valkenburgerweg, Katwijk a/d. Rijn

11    Haasnoot, D., Dwarsstr., Katwijk aan Zee
18    Haasnoot, G., Mr. Kuiper, Waaigat 22, Katwijk aan Zee
55    Haasnoot Gzn., Jb., in Groenten, fruit, aardapp. enz., Oostpad 3, Katwijk aan Zee
16    Haasnoot, N., Reederij en vischh., Tramstr. Katwijk aan Zee
  9    Haasnoot Nzn., P., Reeder, Nettenpreparateur, visch-, haring- en bokkingh., Zuidstr., Katwijk aan Zee
51    Haasnoot Pzn., Gebrs., Zanderij "de Ridder", Bokking-, haring- en makreelhandel, Katwijk aan Zee
65    Hartz, Louis, Kunstschilder, villa Coby, v. Melskade 3, Katwijk aan Zee
41    Hôtel de Zwaan, Wethouder v.d. Plaskade, Katwijk aan Zee
25    Houtkamp, A.j., Prop. Hôtel du Rin, Wethouder v.d. Plaskade, Katwijk aan Zee
  3    Hueting, Dr. J., II 135, Katwijk a/d. Rijn

53    Kampwachterswoning, Schietterrein
26    Kleen, K., Vleeschhouwer, Zuidstr. 35, Katwijk aan Zee
24    Kruyt, L., Bouwkundige, Wethouder v.d. Plaskade 4

54    Lissesche Bankvereen., Voorstr. 17, Katwijk aan Zee
35    Lotsy, P., Burgemeester, Valkenburg (Z.-H.)

  4    Meerburg, F.E., Voorstr., Katwijk aan Zee
33    Meerburg, P., Noordzeevisscherij en haring-export, Voorstr. 30
40    Mels, W. v., Opzichter Hoogheemraadschap Rijnland, Katwijk aan Zee

34    Ouwehand Dzn., A., Kuiperij en Haringh., Tramstr., Katwijk aan Zee
19    Ouwehand Azn., D., Reeder, Duinoord 15, Katwijk aan Zee
  6    Ouwehand, R., Burgerdijkstr., Katwijk aan Zee

62    Parlevliet, D.B., in Brandstoffen, Havenstr. 34, Katwijk aan Zee
20    Parlevliet, L., Reederij en vischh., Parlevlietstr., Katwijk aan Zee
  7    Parlevliet, N., Burgerdijkstr. 7, Katwijk aan Zee
32    Parlevliet, S., Kaas- en Vischh., Zuidstr. 12
13    Pluimgraaff, C., (fa. A.J. Bloot), mineraalwaterfabr. en bierbottelarij, Zuidstr., Katwijk aan Zee
30    Politie, Insp. v., Duinoord 28, Katwijk aan Zee
  5    Pronk, Jacob, Haringhandel, Pension Lilly, Buitensluisweg, Katwijk aan Zee
47    Publ. Telefoonstation, Telefoongebouw, Katwijk a/d. Rijn

17    Reederij "Katwijk aan Zee", J. Nijgh, v. Wassenaarstr., Katwijk aan Zee
  8    Rhijn, A. v., Voorstr. Katwijk aan Zee
  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
23    Ruiter Zijlker, H.E. de, Arts, Wethouder v.d. Plaskade, Katwijk aan Zee
37    Rutgers v.d. Loeff-Fockema, Mevr., Huize "de Schuur", Katwijk aan Zee

22    Schie, A. v., Rijtuigverhuurder en vrachtrijder, Sluisweg 6, Katwijk aan Zee
56    Schie, H. v., in Manufacturen, Baljuwstr. 35, (filiaal Duinoord 2), Katwijk aan Zee
59    Schutte J. Fzn., Kalkbrander, Valkenburg (Z.-H.)
39    Senff, J., in bouwmat., Duinoordstr., Katwijk aan Zee
66    Societeit voor Chem. Industrie, Pr. Hendrikkanaal

12    Taat, W., Voorstr., Katwijk aan Zee
  ..    Telegraafkantoor (°)
  1    Tiend Mij., Nederl., Dir. T.A.O. en O.J. de Ridder, II 136, Katwijk a/d. Rijn
57    Tol, C., v., Bulbgrower, Califlower in brine, Wijk III No. 192, Katwijk a/d. Rijn
15    Tom, W.W., Voorstr. Katwijk aan Zee
43    Tongeren & Zn., H. v., Katw. Stoom brood- en koekfabr., Tramstr., Katwijk aan Zee

45    Walsem, Dr. A.J. v., Arts, v. Wassenaerkade 3, Katwijk aan Zee
60    Waterreus, J.M.A.,, in Drogerijen, verbandstoffen, verfwaren, enz., Burgerdijkstr. 1, Katwijk a/Zee
29    Wit, Gebrs. de, Motorbootdienst Rotterdam, agent, Haven 5, Katwijk aan Zee

44    Zeehospitium, Katwijk a/Zee
68    Zuijderduijn & v. Zuilen, Schippers op Amsterdam en Zaandam, Tramstr. 61,

vovlogonieuw .jpg

Foto van de Maand

Elk jaar in mei herdenken we ook de burgers die in mei 1940 omkwamen.
Elk jaar in mei herdenken we ook de burgers die in mei 1940 omkwamen.

Wie is online

We hebben 86 gasten en geen leden online