Vereniging Oud Valkenburg

Stoyanov

Alles kan, zelfs president worden zonder enige politieke ervaring. Zo moeten de Amerikanen het de komende vier jaar doen met vastgoedtycoon Trump en zitten de Bulgaren binnenkort opgescheept met Radev, tot voor kort generaal en straaljagerpiloot van de luchtmacht.

Radev is voornemens om met Bulgarije een oostelijke koers, richting Moskou, te gaan varen. Een koers die lijnrecht staat op die van de voorgaande jaren waarin juist wordt gestreefd naar het lidmaatschap van de NAVO (2004) en de Europese Unie (2007).

De grote aanjager richting het westen is Peter Stoyanov geweest. Stoyanov, advocaat en wel politiek actief, is 45 jaar oud als hij in 1997 tot president wordt gekozen van het failliete Bulgarije. Onder zijn presidentschap (1997-2002) krabbelt Bulgarije uit een diep dal. Met een gesaneerde economie, een stabiele politiek en goede handelsvooruitzichten op zak weet hij Bulgarije internationaal op de kaart te zetten.

Stoyanov is amper vier maanden president als hij op 27 mei 1997 voor de eerste keer naar Valkenburg vliegt. Zijn bezoek aan Nederland staat in het teken van de viering van de vijftigste verjaardag van het Marshallplan in Den Haag. Diverse regeringsleiders maken voor het bijwonen van deze herdenking gebruik van het vliegkamp. De extra vliegbewegingen hebben een grote aantrekkingskracht op spotters en dagjesmensen. Het is dan ook een gezellige drukte rond het vliegkamp. Voor het personeel op het vliegkamp zijn het echter tropendagen. Stoyanov timmert behoorlijk aan de weg en heeft tijdens zijn bezoek in Den Haag onder andere een ontmoeting met koningin Beatrix en de Amerikaanse president Bill Clinton.

Voor een officieel driedaags bezoek aan ons land vliegt Stoyanov op 30 september 1998 wederom naar het vliegkamp. In zijn gezelschap reizen de minister van handel en toerisme en een delegatie van Bulgaarse bedrijven mee. Het bezoek van Stoyanov en zijn echtgenoot Stoyanova staat geheel in het teken van de bilaterale betrekkingen en van de nieuwe periode die in Bulgarije met het presidentschap van Stoyanov is ingeluid. Koningin Beatrix zegt in haar toespraak ter ere van het bezoek van de Bulgaarse president dat het haar en haar man een groot genoegen is om ze hier welkom te mogen heten. Tevens memoreert ze dat met de ondertekening van het associatieverdrag (Jan Roos en consorten waar waren jullie?) met de Europese Unie de eerst stap is gezet naar een sterk en stabiel Bulgarije.

De meegereisde Bulgaarse Chef van de Generale Staf, kolonel-generaal Miho Mihov, brengt op 1 oktober een bezoek aan het Genie opleidingscentrum te Wezep. Hij bezoekt onder andere het Bulgaarse geniepeloton, dat wordt opgeleid voor deelname aan de SFOR-vredesmacht in Bosnië-Herzegovina. De Bulgaarse genisten zullen deel uitmaken van het Nederlands gemechaniseerd bataljon dat in december 1998 naar Bosnië gaat.

Net als generaal Radev is pussy-graaier Trump voornemens om toenadering te zoeken tot Rusland en moet Europa maar eens leren zijn eigen broek op te houden. We gaan het meemaken!

vovlogonieuw .jpg

Foto van de Maand

Het uitgraven van de nieuwe Tjalmaweg is begonnen.
Het uitgraven van de nieuwe Tjalmaweg is begonnen.

Copyright Oud Valkenburg