Vereniging Oud Valkenburg

Burgemeesters

De gemeente Katwijk is druk doende met de benoeming van een nieuwe burgemeester. Tijdens de sollicitatieperiode, die is afgesloten op 2 december 2016, hebben 21 mensen aan de commissaris van de Koning laten weten dat zij de nieuwe burgemeester willen worden.

Burgemeesters van de omliggende gemeenten hebben nagenoeg vanaf de eerste dag met regelmaat boze brieven geschreven over het vliegveld. Nog voor de Duitsers in mei 1940 maar één poot in de drassige grond van het in aanleg zijnde vliegveld hebben gezet, heeft de burgemeester van Valkenburg zich al beklaagd. Hoe ze het in hun botte hersens hebben gehaald om het vliegveld de naam Katwijk te geven. Het zijn tenslotte voornamelijk de Valkenburgers geweest die hun kostbare landbouwgrond hebben moeten opofferen. Het zou op zijn minst billijk en rechtmatig zijn geweest om het dan ook vliegveld Valkenburg te noemen.

De gemeenten Oegstgeest en Leiden starten in 1961 een offensief tegen de plannen om het vliegkamp zodanig uit te breiden dat het geschikt wordt voor het starten en landen van straalvliegtuigen. De burgemeesters dringen er met klem op aan om aan dit voornemen geen gevolg te geven. “Bij een ruimer gebruik van vliegtuigen met straalaandrijving vrezen wij met de gemeentebesturen van Katwijk, Wassenaar en Zoeterwoude, dat deze hinder op onverantwoorde wijze zal toenemen.”

Ondanks de constante klaagzang worden burgemeesters met regelmaat hartelijk ontvangen op het vliegkamp. Het charmeoffensief van de marine bestaat vooral uit paaien met overheerlijke nasimaaltijden en rondvluchten. Zo worden de burgemeesters Bos (Katwijk), Goedkoop (Leiden), Scheenstra (Oegstgeest), Schoute (Wassenaar) en Sinke (Valkenburg) op 19 november 1986 in de gelegenheid gesteld om een uurtje mee te vliegen met een Orion waarbij de commandant van het vliegkamp KTZ W.J. Bottema optreed als gastheer. Na een zeer drukke periode, met veel vliegbewegingen buiten kantoortijd, worden de burgemeesters van de omliggende gemeenten op 10 mei 1989 nog maar eens getrakteerd op een rondvlucht. Dit keer is het KTZ P.W.J. Vorenkamp die tekst en uitleg mag geven over nut en noodzaak van het vliegkamp.

In mei 1987 publiceert het Leidsch Dagblad een foto waarop een groep van zo’n dertig lokale bestuurders poseert voor een Orion. De krant, niet vies van een ludieke actie, stelt voor eenieder die meer dan tien namen van burgemeesters kan noemen in combinatie met de plek waar hij/zij staat op de foto, een aardige verrassing in het verschiet. Ik ben razend benieuwd wat die verrassing is geweest. Reacties van de prijswinnaars zie ik dan ook graag tegemoet.

Ik ga er van uit dat de toekomstige burgemeester zich voor de volle honderd procent zal inzetten om niet alleen de roemrijke geschiedenis van het voormalige marine vliegkamp voor het nageslacht te bewaren maar ook die van de periode daarvoor. Tenslotte hebben de Duitse Luftwaffe, de Britse Royal Air Force en de Luchtstrijdkrachten overduidelijk hun sporen nagelaten. Kom op nieuwe burgemeester. Zet hem op!

vovlogonieuw .jpg

Foto van de Maand

Het uitgraven van de nieuwe Tjalmaweg is begonnen.
Het uitgraven van de nieuwe Tjalmaweg is begonnen.

Copyright Oud Valkenburg