Vereniging Oud Valkenburg

Luchtvaartcadetten

wwwopacJongeren met interesse in de luchtvaart kunnen zich in de jaren 1954 – 1966 aansluiten bij de Jeugd Luchtvaart Brigade. De Brigade geeft cursussen, houdt oefeningen, organiseert excursies en een jaarlijks (zomer)kamp.

‘Wederom staat vandaag een aantal jongelui aangetreden om straks als leden van de Jeugd Luchtvaart Brigade geïnstalleerd te worden en als zodanig de gelederen van deze Brigade te versterken. Dit is een belangrijk moment in jullie leven. Het betekent de intrede in de luchtvaart, een intrede die kan leiden tot een langjarige luchtvaartcarrière, doch die - naar ik hoop - een aanvang zal zijn van een levenslange belangstelling voor de aviatiek.’ Met deze woorden begint de vlagofficier Marine Luchtvaart Dienst, commandeur–vlieger J.L. den Hollander, zijn toespraak tijdens de installatie van 51 luchtvaartcadetten op het vliegkamp in de zomer van 1962.

Het zomerkamp wordt van 6 tot en met 11 augustus gehouden. Luchtvaartcadetten uit Canada, Engeland, Frankrijk, Israel, Noorwegen, Verenigde Staten en Zweden brengen een deel van het zomerkamp op het vliegkamp door. Het zomerkamp wordt geopend door de commandant van het marine vliegkamp, kapitein-ter-zee G.F. Venema. Later op de middag leggen de buitenlandse luchtvaartcadetten een krans bij het monument van dr. Plesman nabij de Wittebrug in Den Haag. Het zomerkamp staat zo veel mogelijk in het teken van de marine. Zo staan er op het programma excursies naar Noordwijk Radio, het Marine Elektronisch Bedrijf te Oegstgeest en een bezoek aan Den Helder. Ook worden er sport- en vliegtuigherkenningswedstrijden gehouden; evenals de wedstrijd luchtvaartkennis, een nachtoefening op de Waalsdorpervlakte, filmavonden en lezingen. Op 9 augustus kunnen alle cadetten met een Fokker Friendship van de Koninklijke Luchtmacht meevliegen. De Fokker kiest die dag dan ook meerdere keren het luchtruim vanaf het vliegkamp.

Zowel de marine als de luchtmacht en zelfs de KLM stelt luchtvaartcadetten geregeld in de gelegenheid om een vluchtje mee te maken. Dan blijkt wel eens dat niet een ieder voor het vliegen in de wieg is gelegd. Zo mocht een luchtvaartcadet eens meevliegen met een Neptune maar werd tijdens de vlucht zo ziek dat de bemanning zich genoodzaakt voelde om de vlucht te onderbreken en terug te vliegen naar het vliegkamp om de cadet af te zetten. Naast het meevliegen, wellicht voor de meeste cadetten toch de krenten in de pap, zijn er ook regelmatig excursies naar het vliegkamp. Zo krijgt een groep cadetten in 1956 een rondleiding, inclusief bezoek aan de verkeerstoren en radarafdeling. In 1964 is een groep cadetten welkom bij een demonstratie gesimuleerde deklandingen van een Grumman Tracker.

‘Ik hoop van harte, dat jullie gedurende je verband met de organisatie voldoening zult vinden van je lidmaatschap en dat je een prettige, nuttige en leerzame tijd in de Jeugd Luchtvaart Brigade zult mogen doorbrengen’ met deze woorden beëindigd de commandeur-vlieger J.L. den Hollander zijn toespraak.

vovlogonieuw .jpg

Foto van de Maand

Het uitgraven van de nieuwe Tjalmaweg is begonnen.
Het uitgraven van de nieuwe Tjalmaweg is begonnen.

Copyright Oud Valkenburg