Vereniging Oud Valkenburg

Speidel

De gemoederen van de Nederlandse bevolking lopen hoog op als de legervoorlichtingsdienst bekendmaakt dat de Duitse generaal Speidel in juni 1957 een officieel bezoek aan Nederland zal brengen. Onder aanvoering van de communistische fractievoorzitter en ex-verzetsstrijder Wagenaar wordt het volk opgeruid, want ja, dat kan je wel aan die rooien overlaten.

Luitenant-generaal dr. Hans Speidel is een paar maanden eerder, in ruil voor een forse Duitse materiële en personele bijdrage aan de NAVO, benoemd tot opperbevelhebber van de geallieerde landstrijdkrachten in de sector Centraal Europa. In zijn functie voert hij ook het bevel over Nederlandse troepen en daar zitten we, zo vlak na de Tweede Wereldoorlog onze wonden nog likkend, nu net niet op te wachten. Speidel zou geen foute Duitser zijn (geweest), integendeel zelfs. Hij was stafchef van veldmaarschalk Rommel en betrokken bij het complot om Hitler om zeep te helpen. Na deze mislukte aanslag wordt hij gearresteerd en langdurig ondervraagd door de Geheime Staatspolizei. Uiteindelijk weet hij te ontsnappen. In 1950 wordt hij gevraagd om het nieuwe Duitse leger te helpen opzetten en vijf jaar later wordt hij benoemd tot luitenant-generaal.

Uit vrees voor demonstraties en ongeregeldheden besodemietert minister-president Drees de Tweede Kamer. Tijdens een interpellatie op 21 mei meldt hij dat er nog geen datum is vastgesteld en dat het bezoek vermoedelijk in de tweede helft van juni zal plaatsvinden dit terwijl hij drie dagen daarvoor hoogstpersoonlijk door de minister van Defensie op de hoogte is gebracht van het programma dat plaats zal vinden op 5 en 6 juni.

In de namiddag van 5 juni wordt al het burgerpersoneel werkzaam op het vliegkamp Valkenburg eerder naar huis gestuurd. Een rigoureuze maatregel waarmee de marineleiding bewerkstelligt het aantal pottenkijkers zo klein mogelijk te houden. Rond de klok van vier uur landt het toestel met de Duitse generaal op het vliegkamp. De staatssecretaris van Oorlog, Kranenburg is aanwezig om de generaal te verwelkomen. Na het inspecteren van de erewacht, door de communisten omschreven als; Nederlandse militairen die gedwongen worden om voor een Nazi-generaal te poseren, vertrekt het gezelschap naar Scheveningen. In hotel Wittebrug worden besprekingen gevoerd met de chef van de generale staf, generaal Hasselman. Om relschoppers die mogelijk van Speidels aanwezigheid lucht hebben gekregen buiten de deur te houden is er extra bewaking aanwezig in het hotel. De volgende dag vertrekt Speidel, als een dief in de nacht, naar Parijs.

De Nederlandse bevolking is door het dolle heen als uitlekt dat Speidel ons land in het geheim heeft bezocht. De voorstanders, jawel die zijn er ook, vinden het schandalig dat een generaal bij een officieel bezoek ons land moet in- en uitsluipen. Maar het allerergste is natuurlijk een minister-president die niet de waarheid spreekt!

vovlogonieuw .jpg

Foto van de Maand

Het uitgraven van de nieuwe Tjalmaweg is begonnen.
Het uitgraven van de nieuwe Tjalmaweg is begonnen.

Copyright Oud Valkenburg