Vereniging Oud Valkenburg

Ontmoetingen

Het is de avond van vier mei.

Dodenherdenking in Valkenburg. Het vertrekpunt van de stoet is op het Dorpsplein, voor het Dorpshuis.
Ik sta naast een ouderpaar met twee kinderen,
Een jongen uit groep vier van juf Threa van basisschool De Burcht. We herkennen elkaar van mijn bezoeken aan de klas. Daarbij werd ook gesproken over de Erebegraafplaats naast de kerk.
Zijn zusje Lynn weet zich nog te herinneren dat ze met haar groep zes daar ook geweest is. Ze weet nog de naam van de soldaat die niet ver van wat nu zijn laatste rustplaats is gesneuveld is, Jacob Corbijn.
Als we na de officiële plechtigheid langs de graven lopen legt ze daar haar bloemen neer.
Bij die rondgang raak ik in gesprek met een familie die speciaal naar Valkenburg is gekomen voor een bezoek aan het graf van sergeant Couperus.
Hij is op 12 mei omgekomen bij een heftige poging van het 9de Regiment Infanterie om het centrum van het dorp te bereiken.
Het afweervuur van de Duitsers is zo hevig dat ze zich moeten terugtrekken richting Katwijk.
Soldaat Couperus sneuvelt. Hij laat twee heel jonge kinderen na. Vandaar dat er zo veel familie is.
De familie weet alleen datgene wat beschreven is in het boek van Jan Portengen Herleefd Verleden. Pagina 164.
Ik geef mijn e-mailadres. We nemen binnenkort contact met elkaar op.

vovlogonieuw .jpg

Foto van de Maand

Elk jaar in mei herdenken we ook de burgers die in mei 1940 omkwamen.
Elk jaar in mei herdenken we ook de burgers die in mei 1940 omkwamen.

Copyright Oud Valkenburg