Nieuwsbrief juli 2013

Voor u ligt de nieuwsbrief van de Vereniging Oud Valkenburg, de erfgoedvereniging van Valkenburg. Wij doen hierin onder andere verslag van onze activiteiten in het afgelopen halfjaar, kijken wat vooruit en geven informatie over zaken die met Valkenburg en haar geschiedenis te maken hebben. Een belangrijk speerpunt in ons werk bl’rjft de educatie. In het kader hiervan hebben wij de groepen 6 van De Burcht en De Dubbelburg door het museum geleid en verteld over de Romeinen en het castellum.
Ook zijn de brugklassers van het Rijnlands l-yceum op bezoek geweest. Ook zij zijn getrakteend op een rondleiding met alle informatie die daarbij hoort. ln december vorig jaar en mei van dit jaar hebben wij naar aanleiding van het masterplan voor de locatie Valkenburg kritische commentaren gezonden naar de projectorganisatie en de gemeenteraad. Onze jaarvergadering vond plaats op 23 april. Aan de orde waren onder andere de jaarverslagen over 2OL2 en de begroting voor 2013. De aanwezige leden gingen met alle voorstellen akkoord. Herman Dijkhuizen en Gijs Schoneveld werden herkozen als bestuurslid. Tijdens de vergadering werd ook het boekje “De Buitens van Valkenburg” gepresenteerd. Het boekje is geschreven door Henk lmthorn en hoort bij de expositie die tot eínd augustus op de eerste verdieping van het Torenmuseum te zien is; het is voor € 5 te koop in het museum. Na de pauze vertelde voorzitter Jan Bakker over heden, verleden en toekomst van het Valkenburgs Pontje. Op 4 mei zorgde Leen Varkevisser met het starten van de documentaire “Valkenburg in mrei 1940” voor de opening van de exposítie “§alkenbung en de Tweede Wereldoorlog”. Deze expositie is permanent te bezichtigen op de vierde verdieping van het Torenmuseum. De ‘openingstijden van het museum zijn veranderd. Vanaf 1 mei is het museum geopend op zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. De komende maanden zullen we onder andere weer actief zijn op de vrijwilligersmarkt in Katwijk op 13 augustus en uiteraard op de paardennnarkt op 11 september. Op 19 november hebben we onze nqjaarsbijeenkomst voor leden en niet-leden.
Zet deze datum in uw agenda!

Download hier de nieuwsbrief

Ook interessant

Nieuwsbrief april 2023

Vereniging Oud Valkenburg zet jongste lid in het zonnetje

Expositie over Marinus Post

Algemene ledenvergadering 20 april 2023

Contact

Torenmuseum

Het Torenmuseum ligt in het centrum van het dorp Valkenburg in Zuid-Holland tussen Katwijk en Leiden.

Openingstijden
Zaterdag 13:00 – 16:00 uur 
Zondag 13:00 – 16:00 uur en
op afspraak

Entreeprijs
Volwassenen: € 2.00
Kinderen t/m 12 jaar: gratis

Aanmelden nieuwbrief

Scroll naar boven