Vereniging Oud Valkenburg

TB200021In aanvulling op de in september 2009 verschenen publicatie Vreemde Vogels op Valkenburg, schrijf ik sinds augustus 2011 maandelijks, onder dezelfde noemer, een column in de weekbladen Rijnsburger/Valkenburger en Katwijksche Post.

Met de benaming Vreemde Vogels worden in de bovengenoemde publicatie de buitenlandse vliegtuigen en helikopters die het Marine Vliegkamp Valkenburg in het verleden hebben bezocht bedoeld.

Echter in de columns gaat het over de personen, van uiteenlopend pluimage, die om wat voor reden dan ook, op het vliegkamp verzeild raken. De informatie welke ik door de jaren heen heb verzameld wil ik met het schrijven van deze columns, met een zo groot mogelijk publiek delen, zodat de geschiedenis van het eens zo roemrijke vliegkamp voortleeft.

Ik wens u veel leesplezier.

Martin de Boer
Oud Valkenburger


Klestil

thomas klestilHet Eurovisie Songfestival 2015 wordt gehouden in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Een stad waar talloze beroemde componisten hebben gewoond en gewerkt. Zij zullen zich bij dit liedjesfestijn in hun graf omkeren, dat verzeker ik u. Nederland heeft de laatste jaren de songfestival smaak te pakken. Met in beginsel afgekraakte liedjes zijn we twee jaar achtereen hoog geëindigd. En nu maar hopen dat die lijn zich continueert.

Thomas Klestil treedt in juli 1992 aan als bondspresident van Oostenrijk. De ex-diplomaat brengt in de eerste maanden van zijn presidentschap heel wat kennismakingsbezoeken aan andere landen. Zijn voorganger was namelijk vanwege zijn oorlogsverleden nagenoeg nergens welkom. Er viel dus het een en ander in te halen.

Op donderdag 26 november 1992 is het de beurt aan Nederland. Het is aan het eind van de middag als het vliegtuig landt op het vliegkamp. Het bezoek van de president staat vooral in het teken van Oostenrijks wens zo snel mogelijk te beginnen met de onderhandelingen over de Oostenrijkse aanvraag voor het lidmaatschap van de Europese Gemeenschap. In het Catshuis heeft Klestil een gesprek met minister-president Lubbers en minster Van den Broek van buitenlandse zaken. Zij maken Klestil duidelijk dat Nederland nog steeds positief staat tegenover een Oostenrijks lidmaatschap. Ook komt de strijd in het voormalige Joegoslavië aan de orde.

De volgende dag wordt Klestil door koningin Beatrix ontvangen op het Paleis Noordeinde en mag hij aanschuiven voor de lunch. Tijdens een tafelrede gaat Klestil diep door het stof. Hij verontschuldigd zich namens zijn republiek voor het leed dat Oostenrijkers tijdens de Tweede Wereldoorlog Nederlanders hebben aangedaan. De hoogste functionarissen van het nazibewind in Nederland waren namelijk van Oostenrijkse afkomst: rijkscommissaris A. Seys-Inquart en drie van de vier secretarissen-generaal, te weten H. Fischböck, H. Rauter en F. Wimmer. Volgens Klestil kenden de betrekkingen tussen Nederland en Oostenrijk zowel gelukkige als donkere tijden. Wat die laatste betreft, zei hij vooral te denken aan het schrikbewind van het nationaalsocialisme. “Deze misdaden zijn door niets te verontschuldigen. Ik buig namens Oostenrijk diep voor de slachtoffers van toen.”

In de loop van vrijdag 27 november vertrekt Klestil vanaf het vliegkamp huiswaarts. Hij heeft er alles aangedaan om de indruk weg te nemen dat alle Oostenrijkers fout zijn. Het was overigens pas de tweede keer dat een Oostenrijkse president Nederland bezocht. In 1961 kwam Adolf Scharf (met de trein) naar ons land. Die repte echter met geen woord over hetgeen toen nog maar zestien jaar achter hem lag.

Bij het Eurovisie Songfestival gaat het kennelijk niet alleen om het liedje dat wordt gezongen maar ook om hoe je er uit ziet. Vorig jaar ging de winst nog naar een kerel verkleed als vrouw met een baard. Het zal toch niet zo zijn dat we dit jaar op een act worden getrakteerd van een vrouw verkleed als kerel met een tandenborstel snorretje.

Kohl

berlin-wallMijn eerste kennismaking met de Muur, misschien wel het bekendste symbool van de Koude Oorlog, is in de zomer van 1983. Europa is nog in tweeën gedeeld door het IJzeren Gordijn en het Warschaupact speelt in de lucht, op zee en onderwater continue kat en muis spelletjes met de NAVO.
 
Helmut Kohl is Bondskanselier in de periode 1982-1998 en bezoekt Nederland tijdens zijn ambtsperiode meerdere keren. Op 30 november 1987 komt Kohl voor een kort werkbezoek naar Den Haag. Hij wordt op Valkenburg verwelkomd door Freund Ruud, premier Lubbers, en de West-Duitse ambassadeur Von der Gablentz. In de residentie wordt er gesproken over de Europese top, een week later, in Kopenhagen maar ook over defensiezaken en de topontmoeting van Reagan en Gorbatsjov. Dan nog snel even op audiëntie bij koningin Beatrix en prins Claus op Huis ten Bosch om afsluitend de pers toe te spreken in het Haagse Promenade Hotel. In totaal duurt het bezoek aan ons land slechts een paar uur.
 
In maart 1989 is Kohl een van de regeringsleiders die op Valkenburg aankomt en deelneemt aan een internationale milieuconferentie in het Haagse Vredespaleis. Hij is net op tijd in Den Haag om aan te schuiven voor de lunch bij koningin Beatrix, prins Claus en de andere buitenlandse staatshoofden. Aan het eind van de middag houdt Kohl het voor gezien en keert hij terug naar de Heimat.
 
Kohl zit al meer dan 10 jaar in het Bondskanselierzadel als hij voor het eerst een officieel bezoek aan Nederland brengt. Op 25 januari 1993 komt hij aan het eind van de middag aan op het vliegkamp. Premier Lubbers kampt met een vervelende voetblessure en kan Helmut niet verwelkomen. Die eer valt toe aan minister Kooijmans van buitenlandse zaken. Samen met Kohl inspecteert hij de aangetreden erewacht. In de avond is er een diner met Lieber Ruud. De volgende ochtend is er onder andere een ontmoeting met de leden van de Eerste en Tweede Kamer. Na de lunch met het koninklijk paar op paleis Huis ten Bosch keert Kohl wieder zu hause.
 
De verstandhouding tussen Kohl en Lubbers is niet slecht zoals blijkt uit bovengebruikte bewoordingen. Maar als Lubbers ambities toont om voorzitter van de Europese Commissie te worden steekt Freund Helmut daar toch een stokje voor. De betrekkingen tussen Duitsland en Nederland lopen hierdoor een flinke deuk op. Er zit voor Kohl dus niets anders op om af te reizen naar Den Haag en daar de strijdbijl te begraven. Dit gebeurt tijdens een avondje informeel en in strikte beslotenheid dineren op het Catshuis bij premier Kok en een dertigtal genodigden. Dit bliksembezoek vindt plaats in de avonduren van 24 januari 1995 en duurt slechts vier uur.
 
Op 9 november 1989 valt de Muur en rijden de Ossies in hun Trabantjes van Oost naar West Berlijn. Een jaar later worden Oost- en West Duitsland herenigd. Kohl gaat sindsdien als ‘de kanselier van de eenheid’ door het leven. Intussen hebben we de herdenkingshow en viering van de val van de Muur, 25 jaar geleden, achter de rug. En, is Europa veranderd in één brandhaard.

de Lattre de Tassigny

LattreIn een doos op zolder vond ik een stapeltje brieven. Ruim dertig jaar geleden geschreven door een Française en allemaal aan mij gericht. De enveloppen hebben de drie decennia in de doos goed doorstaan. Mijn adres, de poststempels en haar adres zijn nog goed leesbaar. Ze woonde op de Boulevard de Lattre de Tassigny. Ik ben er verschillende keren geweest, heb er gegeten en geslapen maar wist toen nog niet dat Jean Joseph Marie Gabriel de Lattre de Tassigny, een Franse generaal die het bevel voerde over het Franse Eerste Leger tijdens de Tweede Wereldoorlog en later de functie van opperbevelhebber der West Europese landstrijdkrachten vervulde, meerdere keren op Valkenburg is geweest.

 

Valkenburg is nog in handen van de Luchtvaarttroepen als de Franse generaal op donderdag 5 september 1946 arriveert. Voorzien van een wandelstok verschijnt hij in de deuropening van het tweemotorige vliegtuig. Nadat hij is uitgestapt wordt de generaal begroet door overste F. Raland, commandant van het vliegveld, generaal-majoor P.G.J. Doorman, souschef van de generale staf en de militaire attaché van de Franse ambassade. Zoals te doen gebruikelijk wordt er een saluut gebracht, speelt de aangetreden kapel de Marseillaise en vindt er een inspectie van de erewacht plaats. Vervolgens gaat het gezelschap, geëscorteerd door een zestal motoren en een jeep van de Marechaussee, in een sneltreinvaart naar de Juliana kazerne in Den Haag. Het driedaagse programma wordt afgesloten met een bezoek aan de Koningin. Op paleis Het Loo wordt de generaal in audiëntie ontvangen. Om acht uur in de avond vliegt de generaal vanaf Valkenburg terug naar Parijs. Voor zijn vertrek spreekt hij zijn waardering uit over de wijze waarop hij door de geüniformeerde motorenmuizen is geëscorteerd. Het waren drie fantastische dagen!

 

Twee jaar later is de Lattre de Tassigny getuige van de brand die het houten vluchtgebouw op het vliegkamp volledig in de as legt. Op donderdag 21 oktober 1948 ten 08:25 uur breekt de brand uit. De Britse Dakota die voor het gebouw geparkeerd staat en waarmee de generaal naar Brussel zal vliegen wordt in allerijl verplaatst en blijft gespaard. Het gebouw waarin onder andere de afdelingen douane, operaties, meteo, radio en vliegtuigadministratie zijn ondergebracht gaat geheel in vlammen op. Bij zijn vertrek om 09:15 uur is de generaal getuige van de bluswerkzaamheden.

 

Op dinsdag 26 juli 1949 meldt de Lattre de Tassigny zich bij de Belgisch - Nederlandse grenspost Wernhout. Onder begeleiding van de bekende geüniformeerde motormuizen verplaatst het konvooi zich als een speer over de vaderlandse wegen richting zijn logeeradres in Scheveningen. De volgende dag vliegt hij samen met generaal Kruls, chef van de General Staf, vanaf Valkenburg voor een werkbezoek naar Leeuwarden. Vrijdagmiddag worden de koffers gepakt en verlaat de generaal het nog statige Kurhaus. Vanaf Valkenburg wordt naar Frankrijk teruggevlogen. O ja, en tussen mij en die Française is het nooit wat geworden. Ook zij is hem op enig moment gevlogen.

Andrew en Sarah

sarah-fergusonHet is een publiek geheim dat de Britse prins Andrew en Sarah Ferguson na de scheiding goede vrienden zijn gebleven en regelmatig met het gezin, ze hebben twee dochters, op vakantie gaan. Binnen de media circuleert geregeld het bericht dat er een hereniging in de lucht hangt. In ons land zijn het niet alleen de bladen bij de kapper maar ook de landelijke kwaliteitskranten die met regelmaat melding maken van dit heugelijke nieuws.

Het stel trouwt in 1986 waarna ze van koningin Elizabeth de titel hertog en hertogin van York krijgen toebedeeld. Het bezoek aan Nederland in oktober van dat jaar is het eerste officiële buitenlandse optreden. Terwijl ze in Leiden vanwege het 3 oktober feest nagenoeg allemaal in de lorum zijn en genieten van hun haring en witte brood arriveren de Britse royals op het vliegkamp. Kroonprins Willem-Alexander en de commandant van het vliegkamp KTZ W.J. Bottema zijn aanwezig om ze te begroeten. Ze zijn de eerste buitenlandse gasten die op uitnodiging van Koningin Beatrix naar ons land komen om de opening van de Oosterscheldedam bij te wonen. Het Belgische koningspaar en de Duitse bondspresident komen de volgende dag aan op het vliegveld Ypenburg.

In drie blauwe KLM-helikopters vertrekken de Koninklijke gasten op zaterdag 4 oktober vanaf het vliegveld Ypenburg naar het werkeiland Neeltje Jans in de monding van de Oosterschelde. De helikopters worden geëscorteerd door een helikopter van de politie. Het uitstappen van de Koninklijke gasten geschied volgens een strak protocol. Uit de eerste helikopter komen achtereenvolgens Koningin Beatrix, Koning Boudewijn en Koningin Fabiola, Prins Claus, Prins Andrew en Sarah. De Franse president Mitterand arriveert in een vierde KLM-helikopter komende vanuit Lille. Klokslag 12:00 uur verricht Koningin Beatrix de officiële ingebruikstelling van de stormvloedkering. Van de genodigden staan er dan nog een groot aantal in de twintig kilometer lange file.

Het huwelijk van Andrew en Sarah loopt al vrij vlot op de klippen. Foto's waarop te zien is dat een topless Sarah door haar financiële adviseur aan haar tenen wordt gezogen halen de voorpagina's en zorgen voor veel ophef. In 1992 gaat het paar uit elkaar en moet Fergie veel van haar privileges inleveren.

Voor het openen van een internationaal medisch congres over de ongeneeslijke spierziekte ALS in Noordwijk vliegt Sarah in november 1994 naar Valkenburg. Niet in een speciaal vliegtuig van de Britse luchtmacht maar in een klein zakenvliegtuigje. Haar komst in Noordwijk brengt slechts een handje vol pers op de been. Aan haar speech wordt door de schrijvende pers nauwelijks aandacht besteed. Ze had er beter aangedaan om in plaats van haar saaie kleding (zwarte plooirok, zwarte blouse, rood jasje en kekke zwarte puntlaarsjes) een strak wit T-shirt en skinny jeans te dragen. En dan aan het eind van haar redevoering die emmer met ijskoud water over zich heen gooien natuurlijk. Dan haal je namelijk wel de voorpagina van de krant. Jammer dat ze dat toen nog niet bedacht hadden.

Ockels

wubbo ockelsNa het avondeten loop ik vaak een rondje door het dorp. De rondjes in het donker hebben mijn voorkeur omdat ik dan, als de weersomstandigheden het toelaten, kan genieten van de sterrenhemel. Als ik dan met mijn hoofd schuin omhoog loop vraag ik me wel eens af wie of wat daar boven in de ruimte nog leeft. Het Internationaal Ruimtestation dat in een baan om de aarde draait wordt sinds het jaar 2000 permanent bewoond door astronauten maar ja, die komen van hier.
In de beginjaren van de ruimtevaart zijn het alleen Russen en Amerikanen die omhoog worden geschoten. Jaren later voegen zich daar andere nationaliteiten bij. In 1985 maakt de Nederlander Wubbo Ockels, met hangsnor, een ruimtereis met de spaceshuttle Challenger. Ockels ervaring met het doen van experimenten in gewichtloze toestand komt hem jaren later goed van pas. 
 
Als deeltijdhoogleraar aan de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft is Ockels in 1995 nauw betrokken bij het selecteren van studenten die proeven hebben bedacht die gemakkelijk uitvoerbaar zijn en alleen in gewichtloze toestand kunnen worden gedaan. De winnaars, studenten uit binnen- en buitenland, worden in de gelegenheid gesteld om de proeven aan boord van een vliegtuig van de NASA uit te voeren. De speciale Boeing 707 wordt hiervoor in november 1995 overgevlogen naar Valkenburg. Het toestel is dan al jaren in gebruik voor het opleiden van astronauten.
Bij aankomst op het vliegkamp trekt de Boeing 707 veel bekijks. Buiten het hek zijn het de spotters die hun wachten beloond zien worden en op het platform de studenten die de komende dagen met dit toestel het luchtruim zullen kiezen. De studenten hebben tijdelijk onderdak gevonden in hangaar 6. In een tot ruimtevaartlaboratorium verbouwd deel zullen ze hun proeven voorbereiden en analyseren.
Vijf keer vertrekt de NASA-Boeing met ruimtevaartstudenten, Wubbo Ockels en begeleidend arts André Kuipers (inmiddels ook in de ruimte geweest) vanaf het vliegkamp naar een gebied ten noorden van Texel voor het maken van paraboolbewegingen. Door het vliegen van een paraboolbeweging creëert de Boeing voor circa 20 seconden een situatie van gewichtloosheid. Studenten met een zwakke maag wordt afgeraden om de vlucht te maken. Eerder terugkeren of onderweg uitstappen is niet aan de orde. Om te voorkomen dat men zich tijdens de vrije val bezeert is het interieur bekleed met zacht materiaal.
In april 2011 presenteert Ockels zijn Superbus, door sommige gekscherend batmobiel genoemd, op het inmiddels gesloten vliegkamp. De Superbus is een elektrisch aangedreven bus gemaakt van lichtgewicht materialen. Met een topsnelheid van ruim 200 kilometer per uur, die op Valkenburg bij lange na niet wordt gehaald, zou het een snel, comfortabel en duurzaam openbaar vervoermiddel zijn. De toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat ziet er wel brood in en ondersteunt het project met zo’n slordige zeven miljoen euro. Helaas is het project een stille dood gestorven, net als Ockels zelf. Op 18 mei 2014 blaast de visionair zijn laatste adem uit.

Foulkes

Het humeur van de Canadese generaal Foulkes zakt naar een historisch dieptepunt als hij op vrijdagvond 4 mei 1945 te horen krijgt dat de Duitse admiraal Von Friedeburg zich namens alle Duitse legers onvoorwaardelijk heeft overgegeven aan de Britse veldmaarschalk Montgomery. Foulkes is volledig verrast en ziet zijn beoogde glansrol, zijnde de bevrijder van Nederland, in rook opgaan. Hij droomt er al weken van om geschiedenis te schrijven en nu wordt zomaar het gras voor zijn voeten weggemaaid door die vervelende Duitse admiraal.

De volgende ochtend verneemt Foulkes dat de Duitse generaal Blaskowitz, opperbevelhebber van het ten westen van de Grebbelinie ingesloten 25ste Duitse leger, de capitulatie voor Nederland niet vindt gelden. Uit deze geheel onverwachte maar zeer welkome situatie moet hij, generaal Foulkes met vergaande ambities, toch een slaatje kunnen slaan. Foulkes verzint een duivels plan. Enerzijds om hem de rol toe te kennen waarvan hij al tijden droomt, de bevrijder van Nederland, anderzijds om in de race te blijven voor de functie, staf chef van het Canadese leger. Een functie die binnen niet al te lange tijd vacant zal komen en die hij enorm ambieert. 

Lees meer...

Mubarak

MubarakDrie jaar geleden eiste het volk van Egypte het vertrek van president Mubarak. De Egyptenaren kregen hun zin en de derde verjaardag van de revolutie is recentelijk gevierd. Uiteraard volledig in stijl en opgeluisterd door talloze bomaanslagen. De democratisch gekozen opvolger is ook al de laan uitgestuurd en het land verkeert nu in totale chaos.

Hosni Mubarak wordt in 1975, na een succesvolle carrière binnen de luchtmacht, benoemd tot vicepresident van Egypte. Zes jaar later volgt hij de doodgeschoten president Anwar Sadat op. Vervolgens staat Mubarak dertig jaar aan het roer en manoeuvreert hij behendig om alle politieke obstakels heen. De pro-Amerikaanse koers die hij vaart levert hem naast grote sommen geld ook modern defensiemateriaal op. Donkere wolken doemen op aan de horizon bij het uitbreken van grootschalige protesten in de Noord-Afrikaanse regio. De bevolking van Egypte ruikt haar kans om onder het juk van Mubarak vandaan te komen. Na maanden van protesten tegen de regering draagt Mubarak zijn taken over aan het leger en zit er niets anders voor hem op dan af te treden. De onlusten zullen de geschiedenisboeken ingaan als de Arabische lente.

Het is zaterdagochtend 11 maart 1989 als president Mubarak in een Boeing 707 komende uit Brussel voor een tweedaags bezoek op het vliegkamp arriveert. Kolonel Vorenkamp heet de president en zijn echtgenote aan de voet van de vliegtuigtrap welkom op Nederlandse bodem.  In het kielzog van het presidentiële paar volgt een groep Egyptische milieudeskundigen. In het Vredespaleis te Den Haag komen dat weekend meerdere staatshoofden en regeringsleiders uit alle delen van de wereld bijeen in de hoop afspraken te kunnen maken om de aantasting van de atmosfeer tegen te gaan. Als of er geen vuiltje aan

Lees meer...

Sezer

cumhurbaskanisezerHet komt wel vaker voor dat hoogwaardigheidsbekleders die ooit met alle egards in ons land zijn ontvangen, jaren later in eigen land onder vuur liggen omdat ze in verband worden gebracht met corruptieschandalen. Neem nu de Turkse premier Erdo?an. In juni 2004 nog op bezoek bij minister-president Balkenende en op audiëntie bij koningin Beatrix. En, in maart 2013 nog een officieel bezoek brengende aan minister-president Rutte om de o zo hechte economische en diplomatieke betrekkingen tussen Turkije en Nederland te bevorderen.

Inmiddels heeft premier Erdo?an de helft van zijn kabinet de laan uitgestuurd. Zijn regering wordt beschuldigd van corruptie, omkoping en witwaspraktijken. In diverse Turkse steden, waaronder Ankara, Istanbul en Izmir, gaan mensen dagelijks de straat op om blijk te geven van hun ongenoegen. Ze eisen dat ook de premier zijn biezen pakt. Op televisie worden beelden getoond van de oproerpolitie die op de demonstranten inhakt en met waterkanonnen de joelende menigte te lijf gaat.

Lees meer...

Peres

Premier Joop den Uyl weet niet wat hem overkomt als hij in 1973 door de Israëlische premier Golda Meir wordt omhelsd. Hij gaat er gemakshalve van uit dat de warme ontvangst te maken heeft met de Nederlandse morele en diplomatieke steun aan Israel. Wat Den Uyl dan nog niet weet is dat Meir hem bedankt voor de clandestiene wapenleveranties. Zonder hun collega’s in het kabinet op de hoogte te stellen hebben de minister en de staatssecretaris van Defensie meegewerkt aan deze geheime operatie. Als de premier het niet weet kan hij er ook niet over liegen was de gedachte. Shimon Peres zou een bemiddelende rol hebben gespeeld bij de wapendeal(s).

De hoogbejaarde Israëlische president Peres wordt op 1 oktober 2013 met ceremoniële eer op paleis Noordeinde ontvangen. Hij is een van de eerste buitenlandse staatshoofden die Willem Alexander als koning bezoekt. Peres, het oudste staatshoofd ter wereld, is een oude rot in het vak. Hij kan terugkijken op een lange politieke carrière waarin hij nagenoeg alle belangrijke functies heeft vervuld. Voor dat Peres in 2007 tot president wordt verkozen is hij eerder premier, plaatsvervangend premier, minister van Buitenlandse Zaken en minister van Defensie. Door de jaren heen bezoekt Peres Nederland meerdere keren. Slechts een enkele keer maakt hij gebruik van het vliegkamp.

Lees meer...

Nehru

Een wel heel bijzonder bezoek vindt plaats in de zomer van 1957. De premier van India, Jawaharlal Nehru, sluit zijn Europese rondreis met een tweedaags bezoek aan Nederland af. Op een zonovergoten Valkenburg arriveert de premier met zijn gevolg vanuit het Verenigd Koninkrijk aan het eind van de ochtend op maandag 8 juli.

NehruDe viermotorige Vickers Viscount (IU-684) van de Indiase Luchtmacht wordt geparkeerd op het hoofdplatform. Als het toestel tot stilstand komt zwaait de deur aan de linker achterzijde open en wordt de trap op wielen door vier matrozen op zijn plaats geduwd waarna zij zich aan weerskanten van de trap opstellen. Als de premier van India in de deuropening verschijnt springen de vier matrozen, gekleed in zondags tenue – daags blauw met kraag en witte pet – op commando van een onderofficier in de houding. Er wordt gesalueerd als de premier het toestel via de trap verlaat.

Het ontvangst comité bestaat uit de commandant van het vliegkamp, de kolonel Witholt, de minister van buitenlandse zaken Luns, een afvaardiging van de Indiase gemeenschap uit Nederland en de ambassadeurs van de Britse Gemenebest landen; Australië, Canada, India, Pakistan, Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Het is een bont gezelschap. Na inspectie van de erewacht en een toespraak van minister Luns onderhoudt de premier zich kort met een aantal traditioneel Indiaas geklede dames.

Zoals gebruikelijk bij dit soort bezoeken wordt er een vol programma afgewerkt. De volgende dag wordt er vanaf het vliegkamp een vlucht gemaakt over de Delta- en de Zuiderzeewerken. Aansluitend wordt er doorgevlogen naar de vliegbasis Twente.

Lees meer...

De Gaulle

Nederland is op zaterdag 16 maart 1963 in opperste staat van paraatheid. Niet omdat de Russen op het punt staan om de aanval in te zetten, de Koude Oorlog is tenslotte nog in volle gang, maar omdat de Franse president Charles de Gaulle zo nodig een vorkje moet komen prikken ten paleize. Om de mogelijkheid, tot het plegen van een terroristische aanslag, tot het minimum te beperken worden er geen mededelingen gedaan over het programma.

Tot op het laatste moment wordt de schijn opgehouden dat de lunch zal plaatsvinden op paleis Soestdijk en de president dientengevolge wellicht zal aankomen op Soesterberg. Het laten wapperen van de Koninklijke Standaard, duidend op de aanwezigheid van de koningin, is slechts een afleidingsmanoeuvre. Rond het middaguur landt het Franse presidentiële vliegtuig tot veler verrassing op Ypenburg. Na de officiële verwelkoming door de grootmeester van het huis van de koningin, de Franse ambassadeur en aartsvijand minister Luns, vertrekt het gezelschap naar Huis ten Bosch. In een gepantserde Rolls Royce verlaat De Gaulle, vergezeld door zijn echtgenote, via een zijingang de vliegbasis terwijl de stoet voorzien van een lok Rolls Royce een andere route neemt. Twee helikopters, waar de president zich pertinent in weigert te laten vervoeren, vliegen boven de colonne.

Paleis Huis ten Bosch is volledig van de buitenwereld afgesloten. Belangstellenden worden op grote afstand gehouden en van de geserveerde lunch in de Witte Eetkamer kan dan ook in alle rust worden genoten. Voor het uitbuiken, de koffie en een goeie sigaar wordt gebruik gemaakt van de Blauwe- en Groene Kamer. Van het begin af aan is een veilige aftocht van de president de grootste zorg geweest. Het zeer geheime draaiboek voorziet in twee opties; via Ypenburg (operatie Straaljager) of via Valkenburg (operatie Eikenhout). Over de terugtocht zou op het laatste moment worden beslist maar dat van Valkenburg gebruikt gemaakt zou worden lag in de lijn der verwachting.

Terwijl De Gaulle en Luns zitten te ruziepotten over een toekomstig Brits lidmaatschap van de EEG vliegen de twee Franse vliegtuigen “onopvallend” van Ypenburg naar Valkenburg. De dames werken de laatste chocolaatjes naar binnen en de mensen van de veiligheidsdienst brengen alles in gereedheid om de aftocht te blazen. De stoet geëscorteerd door een twintigtal motoragenten racet naar Valkenburg. Uit voorzorg wordt de rijksweg van Den Haag naar Amsterdam afgesloten en bij de Haagsche Schouw wordt de brug over de Oude Rijn geopend.

Omstreeks half vier stapt De Gaulle aan boord van de gereedstaande viermotorige zilvergrijze Dc-6 (43748?). Tussen De Gaulle en Luns botert het voor geen meter dus het afscheid is kort. In het tweede vliegtuig, van het type Bretagne, stappen begeleiders en veiligheidsmensen. Op het vliegkamp wordt collectief een zucht van verlichting geslaakt als de vliegtuigen onderweg naar Parijs zijn. Het bezoek van nog geen vier uur is zonder incidenten verlopen en de jakhals heeft het nakijken.

Oud Valkenburger Martin de Boer publiceerde drie jaar geleden een naslagwerk met de titel “Vreemde vogels op Valkenburg”. In de titel staat het woord vogel voor de vliegtuigen en helikopters die het vliegveld om wat voor reden ook aandeden. In deze serie heeft het woord vogel betrekking op een of meerdere personen. Zie http://nl-nl.facebook.com/pages/Vreemde-Vogels-op-Valkenburg/209349665800345 voor eerder gepubliceerde columns.
Reacties: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

vovlogonieuw .jpg

Foto van de Maand

Het uitgraven van de nieuwe Tjalmaweg is begonnen.
Het uitgraven van de nieuwe Tjalmaweg is begonnen.

Copyright Oud Valkenburg