Nieuwsbrief juni 2014

Het is al weer bijna vakantie. Voor u ligt de Nieuwsbrief van de Vereniging Oud Valkenburg. Wij melden hierin over onze activiteiten in het afgelopen halfjaar en blikken wat vooruit. Verder vindt u artikelen over onderwerpen die te maken hebben met oud Valkenburg. Op 15 april vond de iaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. De aanwezige leden gingen unaniem akkoord met het jaarverslag en het financieel verslag cver 2013. Ook de begroting voor 2014 werd ongewijzigd aangenornen. De volgens schema aftredende bestuursleden Henk lmthorn, Daan de Roode en Jaap Dubbeldam werden met algemene stemmen herkozen. Na de pauze volgde een boeiende presentatie van Jaap’t Hart over de Schelpkalkfabrieken Valkenburg. ln het kader van ons speerpunt Educatie hebben weer verschillende scholen een bezoek aan het museum gebracht. De basisscholen De Burcht, de Dubbelburcht en de Van Veenschool, maar ook klasse in van het Andreastollege, het Fioretti- en het Rijnlandcollege waren met veel belangstelling aanwezig.
Er is hard gewerkt aan de digitalisering en
rubiceren van het materiaal dat in ons
bezit is, 
We zijn voortgegaan met onze activiteiten ter voorbereiding van de Open Monumentendag op 13 september rnet als thema “Op Reis”. Hetzelfde geldt voor de expositie over het Vliegkamp Valkenburg, die in het naiaar zal worden geopend. Ook aan de totstandkoming van de Canon van Katwiik is verder gewerkt. §inds de openingstijden van het museum gewijzigd zijn in zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur, blijkt er een groeiende helangstelling te zijn” lnmiddels weten steeds ffieer mensen, al of niet in groepsverband, ook buiten de reguliere openingstijden het museum te vinden. 
ln deze nieuwsbrief vindt u een volgend artikel in de inmiddels bekende reeks “De witte huisjes aan de Broekweg” van Herman Dijkhuizen , maar ook een artikel getiteld “De Kruisweg”als eerste in een nieuwe serie van Henk lmthorn over straten in Valkenburg.

Download hier de nieuwsbrief

Ook interessant

Algemene ledenvergadering 11 april 2024

Nieuwsbrief april 2023

Vereniging Oud Valkenburg zet jongste lid in het zonnetje

Expositie over Marinus Post

Contact

Torenmuseum

Het Torenmuseum ligt in het centrum van het dorp Valkenburg in Zuid-Holland tussen Katwijk en Leiden.

Openingstijden
Zaterdag 13:00 – 16:00 uur 
Zondag 13:00 – 16:00 uur en
op afspraak

Entreeprijs
Volwassenen: € 2.00
Kinderen t/m 12 jaar: gratis

Aanmelden nieuwbrief

Scroll naar boven