Straatnamen (9): Kerkweg en Sluisweg

De Kerkweg is wellicht een van de meest geliefde straten van Valkenburg. Aan deze straat ligt het hart van Valkenburg. Het dorpshuis met de sporthal heeft als adres Kerkweg no.3. In het verleden stond hier de lagere school/ kleuterschool. Sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw vinden de meeste gebeurtenissen die het hele dorp aangaan hier plaats. Oranjefeesten, paardenmarkt, kermis, Bierbengel, toernooien, uitvoeringen, herdenkingen. Allemaal aan de Kerkweg met het dorpshuisplein als middelpunt.

Van de straten, die aangeduid worden als weg zijn de Kerkweg en Sluisweg betrekkelijk jong. Aan het einde van de 18e eeuw waren deze nog niet aanwezig. Wel lag er een doodlopend pad tussen het huis van Weduwe Bol en de grote Watering. In 1798 werd door de toenmalige kerkmeesters een pand aan de Straatweg gekocht, dat als
pastorie moest gaan dienen.
Dat was waarschijnlijk de aanleiding om aan de tuinzijde van de pastorie een achterpad aan te leggen. Hiermee ontstond er een snelle verbinding tussen pastorie en kerk. Zo hoefde dominee niet om te lopen. Het pad liep van de Broekweg via de steeg langs de Grote Watering naar de Straatweg.

Ruim 100 jaar was de Kerkweg niet meer dan een achterpad, maar in 1929 kreeg de weg een echte voordeur in de vorm van een schoolgebouw. Het schoolplein grensde aan de Kerkweg .

Op de grens tussen Hoofdstraat en Katwijkerweg lag een brugverbinding in combinatie met een sluisdeur om bij hoogwater in de Rijn het achterland te beschermen. Vandaar de naam Sluisweg (steeg) voor het pad langs het water tussen Kerkweg en Straatweg (Hoofdstraat). Aan de andere kant van het dorp op de grens met
de Voorschoterweg was een zelfde constructie aangebracht. De sluisdeur is daar nog aanwezig.  In 1825 legde A. Bol de eerste steen van een vermoedelijke verbouwing van de woning met schuur langs de Sluisweg. In 1909 legde J. van Steijn de eerste steen van de verbouwing van de schuur tot ‘feest’ zaal. Het verenigingsgebouw werd van 1909 tot 1914 gebruikt door Valkenburgs Harmonie In de jaren ’30 werd de Vries eigenaar en keerde Valkenburgs Harmonie er weer terug en gaf in deze ruimte haar legendarische muziek- en toneelavonden. Vanaf 1939 werd de zaal ook gebruikt als (Gereformeerde) kerk.  Zaal de Vries was de voorloper van het dorpshuis. Op de kop werd een woning gebouwd. In het huis woonde de palingroker Geerlings. In de oorlogsdagen van 1940 werd de woning ernstig beschadigd en daarom gesloopt.
Het betekende het einde van de Sluisweg. Na de oorlog werd de Kerkweg steeds belangrijker. De lagere school en later kleuterschool kwamen en in 1962 werd het
dorpshuis gebouwd. Een voorziening die uniek was in de regio; een huis voor het hele dorp. Met het dorpshuis deed ook de sportvereniging “De Valken” haar intrede. Deze bestond uit de gymnastiekvereniging, de afdeling tafeltennis en de volleybalvereniging. Het dorpshuis werd overal voor gebruikt. Jubileums, “beat”-avonden (Hooperdepoop) voor de jongeren, feestavonden, maar het hoofddoel was de sport. Dat was ook de aanleiding voor de bouw van de sporthal in 1982. Het dorpshuis voldeed niet meer aan de eisen. De sporthal werd met het dorpshuis verbonden tot één geheel. Hiermee werd de verbinding tussen Kerkweg en de voormalige Sluisweg afgesloten. De Kerkweg wordt een doodlopende straat, eindigend op het Dorpshuisplein.

Ook interessant

Nieuwsbrief april 2023

Vereniging Oud Valkenburg zet jongste lid in het zonnetje

Expositie over Marinus Post

Algemene ledenvergadering 20 april 2023

Contact

Torenmuseum

Het Torenmuseum ligt in het centrum van het dorp Valkenburg in Zuid-Holland tussen Katwijk en Leiden.

Openingstijden
Zaterdag 13:00 – 16:00 uur 
Zondag 13:00 – 16:00 uur en
op afspraak

Entreeprijs
Volwassenen: € 2.00
Kinderen t/m 12 jaar: gratis

Aanmelden nieuwbrief

Scroll naar boven