Beleidsplan 2015-2019

door Jan Bakker

Op 26 april jongstleden was onze jaarlijkse ledenvergadering. De vaststelling van het Beleidsplan 2015-2019 vormde het belangrijkste agendapunt. De vergadering stemde unaniem in met het voorgestelde plan. Hier volgt een samenvatting daarvan.
Het beleidsplan constateert dat veel van het Beleidsplan 2009-2014 is gerealiseerd. Dat geldt allereerst voor de organisatie binnen de vereniging. Elk bestuurslid heeft een taakveld toegedeeld gekregen en voor het uitvoerende werk zijn werkgroepen samengesteld. Vrijwillgers zijn aangetreden om het werk te verrichten, helaas nog steeds niet in voldoende mate. Verder zijn in het collectiebeheer grote stappen gemaakt, is de kwaliteit van onze exposities sterk verbeterd en is een educatief programma ontwikkeld. Ook het naar buiten treden heeft meer aandacht gekregen. De ondertitel van het beleidsplan luidt “Hoever reikt onze polsstok?” Onze mogelijkheden blijven beperkt. Het accent voor de komende vijf jaar wordt dan ook gelegd op consolidatie van het bereikte en verder ontwikkelen op een beperkt aantal thema’s.
Deze thema’s zijn vooral de volgende.

Collectiebeheer 
De vereniging wil het kenniscentrum zijn op het gebied van de historie van Valkenburg. Dat houdt in dat relevant materiaal beschikbaar en toegankelijk moet zijn. Registreren en ordenen zijn derhalve van groot belang en het kernwoord daarbij is toegankelijkheid.

Museum 
De expositie over het castellum en omgeving is van hoge kwaliteit. Er zijn echter nieuwe inzichten over onder andere de bewoning van De Woerd; daarop moet de expositie worden aangepast. Voorts zijn er nieuwe technieken voor presentatie ontwikkeld. Die bieden ook voor ons museum interessante mogelijkheden. De gemeente Katwijk wil in het kader van het masterplan “Romeinen in Katwijk” het Romeinse verleden beter zichtbaar maken, ook in Valkenburg. Dat is ook van betekenis voor ons museum. Het nieuwe Dorpshuis biedt ook voor presentaties van onze vereniging kansen en dat kan ruimte en dus nieuwe mogelijkheden voor het Torenmuseum opleveren.

Educatie
Het streven is om aan alle basisscholen van de gemeente Katwijk een educatief programma aan te bieden. Dit programma wil de geschiedenis van Valkenburg levend en tastbaar voor het voetlicht brengen. Historisch onderzoek Sprak het vorige beleidsplan slechts van het bevorderen van onderzoek, voor de komende jaren wil de vereniging een eigen onderzoeksprogramma opstellen. Het volledige Beleidsplan 2015-2019 is te vinden op onze website.

Ook interessant

Romeinse limesweg palen door Provincie Zuid Holland overhandigd

Nieuwsbrief april 2024

Algemene ledenvergadering 11 april 2024

Nieuwsbrief april 2023

Contact

Torenmuseum

Het Torenmuseum ligt in het centrum van het dorp Valkenburg in Zuid-Holland tussen Katwijk en Leiden.

Openingstijden
Zaterdag 13:00 – 16:00 uur 
Zondag 13:00 – 16:00 uur en
op afspraak

Entreeprijs
Volwassenen: € 2.00
Kinderen t/m 12 jaar: gratis

Aanmelden nieuwbrief

Scroll naar boven