Vereniging Oud Valkenburg

Erebegraafplaats

FullSizeRender

De militaire erebegraafplaats van Valkenburg ligt midden in het centrum van de gemeente, naast de toren van de Hervormde kerk.
Daar staan in een ruime boog de grafstenen van 35 in mei 1940 omgekomen Nederlandse soldaten.
Middenin staat een zuil met de namen van de in die zelfde tijd omgekomen Valkenburgse burgers.
Aan de zijkant van het torengebouw is een bord bevestigd met de tekst:
Deze erebegraafplaats is de laatste rustplaats voor in de meidagen van 1940 IMG 4565
in de strijd om Valkenburg gesneuvelde Nederlandse soldaten.
Familieleden en andere betrokkenen die informatie willen delen over de hier
begraven soldaten kunnen contact opnemen met de Vereniging Oud Valkenburg.
www.oudvalkenburgzh.nl “
Nu nog steeds, na al die tijd, ontmoeten we mensen die het graf willen bezoeken van een familielid.
Als dat gebeurt kunnen we, als de familie dat wil, samen verder zoeken naar wat er bekend is over de gebeurtenissen in de eerste oorlogsdagen.
Er boeken op naslaan. Gevonden gegevens aan elkaar koppelen. Een foto zoeken en die, als dat nog niet gebeurd is, zijn plaats geven in het nationale gedachtenisboek.
En door dit alles het levensverhaal van een soldaat en alles wat daarna
gebeurde een plaats geven in onze eigen levensgeschiedenis.
Bij rondleidingen voor jongeren van basisscholen, scholieren van middelbare scholen en groepen volwassenen vertellen we het verhaal dat verder gaat dan alleen de eenvoudige opschriften op de marmeren grafstenen. 

IMG 4570Het afgelopen jaar zijn er weer diverse contacten gelegd met familieleden.
Ook nu nog is er in veel families een levende herinnering aan een soldaat die niet meer terugkwam uit Valkenburg.

Elk jaar ontmoeten wij ’s avonds op 4 mei om 8 uur een aantal van hen bij de Dodenherdenking. Samen met vele Valkenburgers. Opdat wij niet vergeten!
Wilt u ook verder contact?
Klik op  Contactformulier .
Een aantal van de in 1940 bij Valkenburg omgekomen soldaten zijn begraven op het Militaire Ereveld Grebbeberg.

Veel anderen zijn door familie begraven op een plek dichtbij hun familie.

IMG 0784

vovlogonieuw .jpg

Foto van de Maand

Elk jaar in mei herdenken we ook de burgers die in mei 1940 omkwamen.
Elk jaar in mei herdenken we ook de burgers die in mei 1940 omkwamen.

Copyright Oud Valkenburg