Vereniging Oud Valkenburg

Nieuwsbrief oktober 2020

Grondige renovatie Torenmuseum.
Het was oud voorzitter Jan bakker, die in het voorjaar van 2018 de renovatie van het Torenmuseum ter sprake bracht in een overleg tussen de gemeente, de stichting torenmuseum en de verantwoordelijke wethouder Jacco Knape.
Waren het toen nog vrijblijvende ideeën. Begin 2019 werd het serieus. De vereniging en stichting gingen er mee aan de slag. Lees Hier de volledige nieuwsbrief.

Nieuwsbrief mei 2020

De eerste maanden van het nieuwe jaar staan in het teken van 75 jaar bevrijding. Dat schreven we in de
vorige nieuwsbrief. De werkelijkheid is geheel anders. Het coronavirus beheerst al een aantal maanden ons
bestaan. Alle activiteiten rond de bevrijding op 5 mei zijn afgelast. De toren is al sinds 14 maart gesloten en
dat zal zeker tot begin juli duren. Dit mede in verband met de geplande renovatie van de 1e, 2e, en 3e
verdieping. Ook onze jaarlijks ledenvergadering, die eind april zou plaatsvinden, gaat niet door. 
Lees hier de volledige nieuwsbrief.

Nieuwsbrief december 2019

In de nieuwsbrief van december 2019 vind u weer interressante artikelen,

Zoals : Waar haalden de soldaten in Praetorium Agrippinae hun voedsel vandaan?

Bijzondere Sinterklaas van Vlakenburg deel 2,

Torenvlietslaan verleden tijd.

 

Lees Hier de volledige brief.

Nieuwsbrief augustus 2019

De nieuwsbrief van augustus 2019, bevat weer tal van wetenswaardigheden over de historie van Valkenburg.

Zoals : Opgravingen:  Verwachting voor vliegveld hooggespannen:  Zit er een mega-Castellum in de bodem?

Een aparte sSint Nicolaas voor Valkenburg. (Deel 1)

Lees Hier de volledige brief.

Nieuwsbrief mei 2019

In 2018 werd in de Weerdkampen in Valkenburg een spectaculaire archeologische vondst gedaan: er bleek
125 meter van de Romeinse weg langs de Rijn van Noviomagus (Nijmegen) naar de Noordzee te liggen.
Dankzij een gift van vijftienhonderd euro van het Rabobank Wensenfonds kan Vereniging Oud Valkenburg
een eiken fundatiepaal van deze weg laten conserveren en met uitleg daarvan ten toon stellen. Daarmee
krijgt het Torenmuseum er een nieuw hoogtepunt bij.

Lees HIER de volledige nieuwsbrief

Nieuwsbrief december 2018

De nieuwsbrief van december 2018,  bevat weer tal van wetenswaardigheden over de historie van Valkenburg.

Zoals : De opgravingen op de Weerdkampen aan de Achterweg.

De straat in Valkenburg. Heerweg (Heirbaan)

Operatie Manna.

Lees Hier de volledige brief.

Nieuwsbrief juni 2018

De nieuwsbrief van juni 2018,  bevat weer tal van wetenswaardigheden over de historie van Valkenburg.

Zoals : Giften van Henk de Vries gevonden tijdens grondwerkzaamheden in het dorp.

Stenen van het nonnenklooster.

Munten uit het Marktveld.

Lees Hier de volledige brief.

Nieuwsbrief december 2017

Castellum in het klein

Vanuit het promotie-onderzoek van Julia Chorus weten we inmiddels nauwkeurig hoe één van de zeven versies van het Romeinse castellum in Valkenburg er moet hebben uitgezien. Die kennis is verwerkt in de Time Travel app Valkenburg, De app is prachtig, maar het zou nog mooier zijn als het Torenmuseum over een nauwkeurig model van ons eigen castellum zou kunnen beschikken. Welke gevorderde modelbouwer wil deze uitdaging aangaan en zijn/haar werk in een museum kunnen zien?

 kleinefotoutiapp

Lees meer...

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2016

2016, dat was me het jaar wel! De vereniging bestond veertig jaar. Dat hebben we gevierd. En Hoe!
Op 18 juni De dag van de Romeinen. Dat was een groot succes. Meer dan 500 bezoekers, terwijl het weer niet eens zo erg meezat. Maar het programma mocht er dan ook zijn. Van gladiatoren tot Romeinse make up en van een offerceremonie tot excerceren als legionair. En nog veel meer.
Op 15 november was er de feestelijke bijeenkomst in het Dorpshuis, waar iedereen welkom was. Een gevarieerd programma met eigen sprekers en de nodige versnaperingen. De vereniging bleek populair: naar schatting 120 bezoekers. Kennelijk doen we er toe in Valkenburg. Daar worden wij blij van.
Op 1 juli werd de Canon van katwijk gelanceerd. Die geeft in vogelvlucht aan de hand van 34 onderwerpen een inzicht in de geschiedenis van de gemeente en haar kernen, dus ook van Valkenburg. Daar hebben we met de andere ergoedverenigingen hard aan gewerkt.
Verder waren we weer actief op de bekende fronten zoals de Paardenmarkt,

Open Monumentendag, ons scholenprogramma, digitalisering en archivering, Het is maar een greep.
Ook voor volgend jaar hebben we weer het nodige op de rol staan. Ik noem de herinrichting van de eerste verdieping van het Torenmuseum met als onderwerp de Tijdlijn van Valkenburg. Ook willen we het onderzoek naar de wederopbouw in Valkenburg afronden en een daarover een boekje uitbrengen. En nog veel meer. We houden u op de hoogte.
Rest mij nog u namens het bestuur goede Kerstdagen en een voorspoedig 2017 toe te wensen.

Lees HIER de volledige nieuwsbrief

Jan Bakker
Voorzitter

NIEUWSBRIEF JULI 2016

De Vereniging bestaat dit jaar veertig jaar. Op 18 juni vond in het kader van dit feestelijke feit De Dag van de Romeinen plaats. Een groot succes. In deze nieuwsbrief vindt u daar meer over.
Eerder op 19 april, was onze jaarlijkse ledenvergadering. De vergadering ging akkoord met onze voorstellen en Annemarie Kingmans verzorgde een boeiende presentatie over de Valkenburgse Paardenmarkt in de schilderkunst. Deze nieuwsbrief doet alsnog verslag daarvan.
Op 1 juli kwam de website de Canon van Katwijk in de lucht. Daar vindt u de krenten uit de pap van de geschiedenis van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ook daarover vertelt deze nieuwsbrief meer.
Momenteel werken we hard aan de voorbereiding van een nieuwe inrichting van de eerste verdieping in het Torenmuseum. Daar wordt straks in een permanente expositie de tijdlijn van Valkenburg gepresenteerd De opening wordt verwacht in november.
Wij zijn ook van plan om dan een feestelijke bijeenkomst te houden als afsluiting van ons jubileumjaar. Bij die gelegenheid zal een aantal interessante sprekers aansprekende onderwerpen uit de Valkenburgse geschiedenis belichten.
Lees hier de volledige nieuwsbrief

Nieuwsbrief juni 2015

 

 

Op 26 april jongstleden was onze jaarlijkse ledenvergadering. De vaststelling van het Beleidsplan 2015-2019 vormde het belangrijkste agendapunt. De vergadering stemde unaniem in met het voorgestelde plan. Hier volgt een samenvatting daarvan.

Het beleidsplan constateert dat veel van het Beleidsplan 2009-2014 is gerealiseerd. Dat geldt allereerst voor de organisatie binnen de vereniging. Elk bestuurslid heeft een taakveld toegedeeld gekregen en voor het uitvoerende werk zijn werkgroepen samengesteld. Vrijwillgers zijn aange-treden om het werk te verrichten, helaas nog steeds niet in voldoende mate.

Verder zijn in het collectiebeheer grote stappen gemaakt, is de kwaliteit van onze exposities sterk verbeterd en is een educatief programma ontwikkeld. Ook het naar buiten treden heeft meer aandacht gekregen.

De ondertitel van het beleidsplan luidt "Hoever reikt onze polsstok?" Onze mogelijkheden blijven beperkt. Het accent voor de komende vijf jaar wordt dan ook gelegd op consolidatie van het bereikte en verder ontwikkelen op een beperkt aantal thema's.

Lees hier de volledige nieuwsbrief

Lees meer...

vovlogonieuw .jpg

Wie is online

We hebben 22 gasten en geen leden online

Copyright Oud Valkenburg