Vereniging Oud Valkenburg

Nieuwsbrief juni 2015

 

 

Op 26 april jongstleden was onze jaarlijkse ledenvergadering. De vaststelling van het Beleidsplan 2015-2019 vormde het belangrijkste agendapunt. De vergadering stemde unaniem in met het voorgestelde plan. Hier volgt een samenvatting daarvan.

Het beleidsplan constateert dat veel van het Beleidsplan 2009-2014 is gerealiseerd. Dat geldt allereerst voor de organisatie binnen de vereniging. Elk bestuurslid heeft een taakveld toegedeeld gekregen en voor het uitvoerende werk zijn werkgroepen samengesteld. Vrijwillgers zijn aange-treden om het werk te verrichten, helaas nog steeds niet in voldoende mate.

Verder zijn in het collectiebeheer grote stappen gemaakt, is de kwaliteit van onze exposities sterk verbeterd en is een educatief programma ontwikkeld. Ook het naar buiten treden heeft meer aandacht gekregen.

De ondertitel van het beleidsplan luidt "Hoever reikt onze polsstok?" Onze mogelijkheden blijven beperkt. Het accent voor de komende vijf jaar wordt dan ook gelegd op consolidatie van het bereikte en verder ontwikkelen op een beperkt aantal thema's.

Lees hier de volledige nieuwsbrief

Lees meer...

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2014

Het jaar is bijna ten einde. Nog een paar dagen en het is Kerstmis en 31 december is dan niet ver weg.
Het jaar 2014 begon gelijk goed voor de vereniging: de Meerburgprijs, € 1000!
Ons ledental is dit jaar weer gegroeid en is nu 250. We deden mee aan de Paardenmarkt en Open Monumentendag. Het hoogtepunt van onze activiteiten was de opening van de expositie over het Marinevliegkamp Valkenburg op 28 oktober. Verderop in deze brief leest u er meer over.
Verder hebben we weer meer scholen ontvangen. De digitalisering van onze collectie vordert. Aan toegankelijkheid via onze website wordt gewerkt.
Het museum wordt steeds beter bezocht; wij denken na over hoe we de exposities interactiever en daarmee attractiever kunnen maken.
In deze nieuwsbrief vindt u onder andere  een artikel in de reeks “De straten van Valkenburg” over de Broekweg ven Henk Imthorn en een artikel van Herman Dijkhuizen  over geocoaching.
Ik hoop dat plezier beleeft aan het lezen van deze nieuwsbrief.
Tenslotte wens ik u namens het bestuur van de Vereniging Oud Valkenburg goede Kerstdagen en een voorspoedig 2015 toe.
Lees hier de volledige nieuwsbrief met interessante artikelen over Valkenburg.
Jan Bakker
Voorzitter

Nieuwsbrief december 2012

huisjesbroekwegAnders dan andere:

Een rijtje witte huisjes langs de Broekweg
Herman Dijkhuizen zocht het uit

Een drietal witte huisjes staat een beetje brutaal naar voren geschoven langs het versmalde deel van de Broekweg. Ze zijn genummerd 9, 11 en 13.
Je ziet het gelijk, er moet in de loop van de jaren door veel enthousiaste trotse eigenaren heel wat aan vertimmerd zijn. Het zijn mooie woningen geworden! Klik hier om de hele nieuwsbrief te lezen.

vovlogonieuw .jpg

Foto van de Maand

Singels en veel bruggen in het Duyfrak, ook dit is Valkenburg.
Singels en veel bruggen in het Duyfrak, ook dit is Valkenburg.

Wie is online

We hebben 35 gasten en geen leden online

Copyright Oud Valkenburg